Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z zakresu:

 • podstaw zarządzania
 • nauk o organizacji
 • koncepcji zarządzania
 • zarządzania kadrami
 • zarządzanie wiedzą
 • zarządzania kulturą organizacyjną
 • zarządzania finansami
 • marketingu
 • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
 • badania marketingowe
 • komputerowe techniki analizy danych
 • wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu
 • metod matematycznych wspomagających proces zarządzania

 

W ramach działalności organizacyjnej pracownicy Katedry sprawują następujące funkcje:

 

dr Agnieszka Marek 

 

 

dr Joanna Niewiadoma 

 • Opiekun studentów II roku II stopnia kierunku zarządzanie
 • Opiekun praktyk studenckich na kierunku ekonomia
 • Instytutowy koordynator ds. rejestracji dorobku naukowego
 • Sekretarz Katedry

 

 

dr Grzegorz Wesołowski 

 

 

dr hab. Grzegorz Zasuwa

 • Opiekun studentów II roku I stopnia kierunku zarządzanie
 • Sekretarza Roczników Ekonomii i Zarządzania
 • Osoba odpowiedzialna za wyznaczanie różnic programowych dla kierunku Zarządzanie
 • Członek Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości
 • Członek zespołu do spraw opracowania programu dla kierunku Zarządzanie
Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 13:02 - Joanna Niewiadoma