• Badania prowadzone przez pracowników Instytutu dotyczą m.in.:

historii religii, obrzędów i rytuałów w świecie starożytnym, dziejów chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego, historii szkolnictwa, historii dyplomacji w epoce nowożytnej, historii politycznej, społecznej i gospodarczej, historii historiografii, chronologii, geografii historycznej, militarystyki i heraldyki, dzieje Europy Wschodniej oraz dwudziestowieczne totalitaryzmy.

 • Organizowane w Instytucie wykłady i konferencje:

 

  2011
Wykłady
 
 • 13 stycznia 2011

Andrzeja Friszke

Autonomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi  

  2010
Wykłady  
   
 
 •  21 października 2010 
Tomasz Chinciński

Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce we wrześniu 1939 r. 

 

 
 • 25 maja 2010

Stanisław Bylina (IH PAN)

Elity społeczne i religijne w rewolucji husyckiej (1419-1436) 

 
 •  14-15 kwietnia 2010 

Kurt Raaflaub (Brown University, Providence, Rh.I., USA)

Ulterior Motives in Ancient Historiography: The Use and Purpose of History (Ukryte motywy w historiografii starożytnej: pożytek i cel historii)
 
 • 17 Marca 2010

Marek Kornat (IH PAN, UKSW)

Ludobójstwo, Katyń, Rosja.  

 
 • 19 stycznia 2010

Wojciech Zajączkowski, Ambasadora RP w Rumunii

Biały wywiad i historia. Znaczenie historiografii w praktycznej analizie stosunków międzynarodowych, który odbędzie  

   
   
Konferencje  
 
 • 3-4 grudnia 2010
Wiele twarzy Republikanizmu - dziedzictwo tradycji i wyzwania współczesności
 • 2-3 grudnia 2010

Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość

 
 • 29 paździenika 2010
Małżeństwa w późnym średniowieczu
 
 • 12-13 stycznia 2010
Rok 1863. Z pola walki na Sybir
   
  2009
   
 Wykłady  
 
 •  16 grudnia 2009

Sławomir Dębskiego(PISM)

Od historii politycznej do polityki historycznej. Na kanwie sporu o ocenę wydarzeń roku 1939.

 
 • 2 czerwca 2009

Spotkanie z Meksykiem

 
 • 28 maja 2009
Dr István ZOMBORI (Szeged), Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki i relacje polsko-węgierskie

Dr Pál Attila ILLÉS (Piliscsaba-Budapest), Dzieje Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy węgierskiej
 
 • 8 maja 2009

Prof. Andrzej Nowak(Uniwersytet Jagielloński, IH PAN)

Czy Rzeczpospolita była imperium?

 
 • 5-6 maja 2009

prof. Marco Mostert (Uniwersytet w Utrechcie)  

dr Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie

 
 • 31 marca 2009  

Dr Blanka Zilynská (Univerzita Karlova, Praha)  

Náboženská situace v Čechách v době pohusitské

[Sytuacja religijna w Czechach w okresie pohusyckim]

 

Prvních 150 let z historie pražského studia generale: založení a struktura univerzity a její osudy

[Pierwsze 150 lat dziejów praskiego studium generale: założenie, struktura uniwersytetu dalsze losy]

 
 
 • 25 marca 2009

Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

Powstanie warszawskie 1944: perspektywa uczestnika i historyka

 
 • 19-20 marca 2009

Piotr H. Kosicki (Princeton University)

 
 •  16 stycznia 2009 r

prof. Jerzy Jedlicki (Instytut Historii PAN)

Kłopoty z inteligencją

 

Konferncje

20-21 listopada 2009

Kryzys natura, odmiany, trwanie, przezwyciężenie aspekty historyczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne

   
   
Wykłady 2008
 

5 XII 2008 r.

Prof. Karol Modzelewski

 

29 X 2008

Prof. Richard Pipes

   
Konferencje: 2008
 

KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918 - 1989

Konferencja na 90-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1-2 grudnia 2008 r.

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL

   
 

Warsztaty źródłoznawcze:

Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej  w perspektywie porównawczej

27 XI 2008

(Sala Rady Wydziału Nauk Humanistycznych, Collegium Norvidianum II piętro)

 

plan konferencji - plakat

 

Organizatorzy:

Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej

Dominikański Instytut Historyczny

   
   

"W czasie wojny i pokoju". Szpiegostwo jako instrument polityki państwa

27-28 X 2008 r.

Colegium Norwidianum (27 X - sala CN-208; 28 X - sala CN-107)

 

plan konferencji /polski & hiszpański/ - informator (AB) - plakat

 

Organizatorzy:
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL JP II

Instytut Badań nad Wywiadem dla Bezpieczeństwa i Obronności "Juan Velazquez de Velasco" (Uniwersytet Karola III w Madrycie)
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie

Katedra Historii Nowożytnej (Uniwersytet La Rioja)

Instytut Filologii Romańskiej KUL JP II

   
 

Gorąca historia Zimnej Wojny

15 X 2008 r.

Colegium Norwidianum (sala CN-107)

 

plakat

 

Organizatorzy:

Koło Naujowe Historyków Studentów KUL JP II

Instytut Historii KUL JP II

   
 

Władza i władca na starożytnym Bliskim Wschodzie

6 V 2008 r.

Colegium Norwidianum (sala CN-107)

 

plan konferencji

 

Organizatorzy:

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL

Katedra Historii Starożytnej KUL

   
 

110. rocznica urodzin Błogosławionego biskupa Władysława Gorala

4-5 V 2008 r.

 

plakat

 

Organizatorzy:

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL

Katedra Historii Najnowszej KUL

Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie

   
 

Tajemnice Starego Opatowa

28 IV 2008 r.

starostwo powiatowe w Opatowie (sala konferencyjna)

 

zaproszenie (k.r/k.v),

 

Organizatorzy:
Powiat Opatowski

Stowarzyszenie "Geocentrum"

Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich

   
  2007
 

Warsztaty Mediewistyczne:
Legenda - problem badawczy
14 XII 2007 r. (piątek)
Collegium Norvidianum - sala CN 208

zaproszenie, plakat I, plakat II /mini/, fotogaleria, AKF

Organizatorzy:
Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL

   
 

Emigracja polska 1863 roku
10 XII 2007 r. (poniedziałek)
Collegium Norvidianum - sala CN 107

zaproszenie (k. r/k. v), fotogaleria, AKF

Organizatorzy:
I Katedra Historii Nowożytnej KUL
Komisja Historyczna PAN - Oddział w Lublinie

   
 

Na drodze do świętości
Rafał Kalinowski - powstaniec 1863 roku i karmelita bosy
W 100. rocznicę śmierci
26 XI 2007 (poniedziałek)
aula Collegium Jana Pawła II (C-1031)

plakat, fotogaleria, AKF

Organizatorzy:
I Katedra Historii Nowożytnej KUL
Katedra Histori Zakonów KUL
Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Lublinie
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

   
 

Mozaika Polityczna II RP
13 XI 2007 (wtorek)
Collegium Norvidianum sala CN 208

plakat, fotogaleria, AKF

Organizatorzy:
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
Katedra Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku
I Katedra Historii Nowożytnej

   
  Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC)
Religious Space of East-Central Europe - Open to the East and the West

6-10 IX 2007 r.
Lublin-Lwów

galeria /fotografie 1 i fotografie 2/, plan konferencji
zob. informacje o CIHEC i programie (niepełnym) konferencji na www
   
  Tajemnice Opatowa
25 V 2007 r. 
Collegium Jana Pawła II sala C-1031

Organizatorzy:
Katedra Historii Powszechnej Wieków Średnich

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
   
  Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków
25-26 IV 2007 r.
Collegium Norvidianum sala CN 107

Organizatorzy:
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
   
  Hiszpania epoki Velázqueza
12 III 2007 r.
Aula Muzykologii (Collegium JP II), sala 1031

Organizatorzy:
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL JP II
Katedra Historii Sztuki Nowożytnej KUL JP II
Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie
   
Konferencje - 2006  
   
zawartość zeszytów (z. 2): Historia 46 (1998) - 50 (2002)

Historia 51 (2003) - 54 (2006)


Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2011, godz. 21:10 - Marcin Gapski