Prawa człowieka realizowane w sferze gospodarki
opartej na wiedzy

dr hab. Kinga Machowicz
Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw
mgr Anna Mizak
Zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Rola controllingu personalnego w jednostkach finansowanych przez sektor publiczny

dr Maria Paździor
Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
Rachunkowość podatkowa
jako element rachunkowości finansowej

dr Mariusz Sokołek
Nowe trendy w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
dr inż. Monika Wawer
Nowoczesne formy
finansowania działalności przedsiębiorstw MŚP

dr Anna Spoz
Kapitał w przedsiębiorstwie
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Kompetencje kulturowe w organizacji
dr Katarzyna Sołkowicz
Modele biznesu polskich przedsiębiorstw
dr Anna Spoz
Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy oparty na bezzwrotnych transferach finansowych
dr Dorota Jegorow
Wybrane aspekty zarządzania organizacją
dr Anna Pilarczyk
Współczesne wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem
prof. dr hab. Marek Pawlak
Rola spółdzielni w Lokalnym Systemie Żywności
dr Maria Zuba-Ciszewska
Zarządzanie talentami
dr Agnieszka Marek
Paradygmat sieciowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
dr Kalina Grzesiuk
Społeczna nieodpowiedzialność a wartość przedsiębiorstwa
dr Grzegorz Zasuwa
Problematyka pomiaru efektywności finansowania edukacji w wybranych krajach OECD
dr Joanna Nucińska
Zastosowanie algebry macierzy w naukach ekonomicznych
dr hab. Jan Szynal, prof. KUL
Spekulacja na rynkach finansowych z wykorzystaniem analizy portfelowej
dr Krzysztof Bednarz
Analiza czynników efektywności sektora banków komercyjnych: teoria i praktyka
prof. dr hab. Marian Żukowski
Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach
dr Joanna Niewiadoma
Zagrożenia kryzysem na międzynarodowych rynkach finansowych: USA, Chiny, EU
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Wpływ regulacji na działalność sektora bankowego w Niemczech
mgr Anna Dąbkowska
Ewolucja bankowości w Polsce w powiązaniu z kształtowaniem marketingu bankowego
dr Agnieszka Stolarska
Współczesne, alternatywne
formy pieniądza

dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Dobrowolne ubezpieczenia na życie w Polsce i w Niemczech
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Integracja i transformacja państw Europy Środkowej i Wschodniej
dr hab. Bartosz Jóźwik
Polityka fiskalna w Polsce, strefie euro i obszarze dolara amerykańskiego
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Ryzyko w zamówieniach publicznych: identyfikacja, modelowanie, ocena
dr Mirosław Urbanek
Strategia gospodarcza
rządu po 2015 r. - kontynuacja polityki gospodarczej versus nowe rozwiązania

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Problemy wejścia Polski do strefy euro a reforma euro
prof. dr hab. Tomasz Gruszecki
Finanse publiczne
a rozwój gospodarki

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
dr Maria Paździor
mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Polityka gospodarcza XXI wieku
dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
Wpływ embarga handlowego na polski eksport
na rynek rosyjski

dr Jarosław Kuśpit
Rola oszczędności i zadłużenia sektora prywatnego w procesach wzrostu gospodarczego
dr Piotr Bolibok
Dywersyfikacja kierunków polskiego eksportu jako warunek konieczny rozwoju handlu zagranicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju
dr Piotr Rubaj
Kraje ASEAN jako potencjalne rynki strategiczne
dla polskiego eksportu

dr Piotr Rubaj

 

Zobacz też:

wyszukiwarka publikacji eKUL PBN

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 12:01 - Monika Wójcik