Nowy tryb funkcjonowania Działu Studenckich Spraw Socjalnych

Dyżury pracowników:

 

 

28.05.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

29.05.2020 r.

 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

01.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Wójcik Aleksandra - CN 002 445 37 13

 

02.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Aleksandra Wójcik - CN 002 445 37 13
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

03.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Aleksandra Wójcik - CN 002 445 37 13
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

04.06.2020 r.

 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44

 

05.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44

 

08.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44

 

09.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17
 • Aleksandra Wójcik - CN 002 445 37 13
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

 

10.06.2020 r.

 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Aleksandra Wójcik - CN 002 445 37 13
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

15.06.2020 r.

 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

16.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

17.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

18.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44

 

 

19.06.2020 r.

 • Agnieszka Dziurka - CN-001, tel. 81 445 32 24
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17

 

22.06.2020 r.

 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16
 • Maria Krupińska- CN 001, tel. 81 445 44 -17

 

23.06.2020 r.

 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16

 

24.06.2020 r.

 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16

 

 

 

25.06.2020 r.

 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16

 

26.06.2020 r.

 • Anna Sarzyńska-Skitał – CN-001A, tel. 81 445 32 28
 • Anna Gliwka -CN 002, tel. 81 445 32 23
 • Iwona Jaremek – CN-002A, tel. 81 445 44 44
 • Małgorzata Stróżyńska – CN-002, tel. 81 445 32 44
 • Izabela Mazur – CN-001, tel. 81 445 44 16

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Studenckich Spraw Socjalnych
Al. Racławickie 14
20 - 950 LUBLIN

 
Collegium Norwidianum
parter, pokoje 001, 001A, 001B, 002, 002A
 
 
Imię i nazwisko:
E-mail:
Kierunek studiów:
Rok:
Nr albumu:
Tamat:
Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Kierownik: mgr Małgorzata Stróżyńska, malgorzata.strozynska@kul.pl (81) 445-32-44, p. CN-002   

 

Obsługa stypendialna studentów       i doktorantów

Pokój i numer telefonu

Imię i nazwisko pracownika

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk                   o Zdrowiu

 • informatyka
 • gospodarka przestrzenna
 • architektura krajobrazu
 • matematyka
 • pielęgniarstwo

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe  
 • stosunki międzynarodowe
 • pedagogika wczesnoszkolna

CN-001


(81) 445-32-24

 

 

mgr Agnieszka Dziurka

agnieszka.dziurka@kul.pl

specjalista

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
(studenci)

CN-001


(81) 445-44-16

mgr Izabela Mazur

izabela.mazur@kul.pl

specjalista

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 

 • socjologia
 • psychologia
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne

CN-001A

(81) 445-44-17

 

Maria Krupińska

maria.krupinska@kul.pl

specjalista

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 • biotechnologia

 

Wydział Teologii (studenci)

 

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 

CN-001A

(81) 445-32-28

 
 

 

mgr Anna Sarzyńska-Skitał

anna.sarzynska-skital@kul.pl

starszy referent

 

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia  Humanistyczno-Społeczne

 

Wydział Filozofii (studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 

 • dziennikarstwo
 • zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-44-18

 

 

mgr Anna Lewkowicz

anna.lewkowicz@kul.pl

specjalista

 

Wydział Nauk Humanistycznych

(studenci)

bez kierunków:

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-32-23

 

 

 

mgr Anna Gliwka

anna.gliwka@kul.pl

starszy referent

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • ekonomia
 • praca socjalna i ekonomia społeczna
 • pedagogika
 • e-pedagogika
 • pedagogika specjalna

 

Stypendia fundowane     dla     studentów i doktorantów

CN-002A

(81) 445-44-44

 
 

Iwona Jaremek

iwona.jaremek@kul.pl

samodzielny referent

Doktoranci:

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Teologii 
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego   i Administracji

 

CN-002A

(81) 445-37-13

  
 

 

mgr Aleksandra Wójcik

aleksandra.wojcik@kul.pl

starszy specjalista

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020, godz. 09:48 - Małgorzata Stróżyńska