Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

mgr Kamila Donica

e-mail: kamila.donica@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 62; 81/ 445 41 59

 

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych

 

Zespół ds. zamówień publicznych

 

dr Beata Zięba

Starszy specjalista
e-mail: zieba@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Agnieszka Kiszka

Starszy specjalista
e-mail: kiszkaa@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr inż. Małgorzata Madyjewska (urlop)

Specjalista
e-mail: gmadyjewska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Irmina Stodulska

Specjalista
e-mail: irmina.stodulska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Aneta Łukasik-Dolak

Specjalista
e-mail: aneta.lukasik@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

mgr Małgorzata Nepelska

Samodzielny referent
e-mail: malgorzata.nepelska@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

lic. Aleksandra Gadzało

Specjalista

e-mail: aleksandra.gadzalo@kul.pl, tel.: 81/ 445 41 59; 81/ 445 43 92

 

 

Autor: Katarzyna Stępniak
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2020, godz. 12:15 - Grzegorz Tutak