Dział Gospodarki Mieniem wchodzi w skład Struktury Organizacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu KUL.

Do zakresu działań Działu Gospodarki Mieniem należy m.in. prowadzenie ewidencji składników majątku Uczelni, prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją; prowadzenie kompleksowej obsługi transportu na Uczelni w zakresie transportu osób i mienia.

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2020, godz. 08:37 - Agnieszka Kizowska