Zadania Działu Projektów Międzynarodowych:

  1. prowadzenie bazy aktualnych naborów, konkursów na realizację projektów międzynarodowych;
  2. prowadzenie działalności informacyjnej, doradztwo i konsultacje związane z pozyskiwaniem środków z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania projektów międzynarodowych oraz z dokumentacją projektową;
  3. przygotowywanie i weryfikacja wniosków projektowych pod względem formalnoprawnym oraz prowadzenie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji projektu;
  4. kontrola formalna i finansowa realizowanych projektów międzynarodowych współfinansowanych z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania;
  5. zarządzanie projektami międzynarodowymi poprzez zapewnienie kadry projektu;
  6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w procesie przygotowywania, realizacji oraz zarządzania projektami międzynarodowymi współfinansowanymi z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania;
  7. inicjowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania.
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 09:11 - Urszula Czyżewska