Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 30 listopada 2020 r. Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jako jednostka organizacyjna administracji został włączony w strukturę Biblioteki Uniwersyteckiej.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2020 roku. 

 

Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw rozpoczął swą działalność w dniu 15 lutego 2018 r., jako jednostka organizacyjna administracji. 

 

Oddział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw przejął zadania Sekcji Repozytorium Instytucjonalnego KUL, będącej jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakres zadań działu został rozbudowany o sprawy związane z pozycjonowaniem wydawnictw naukowych. 

 

Zadania Odziału określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 lutego 2018 r.

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona