Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 27 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw jako jednostka organizacyjna administracji został włączony w strukturę Wydawnictwa KUL.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2020 roku. 

 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw rozpoczął swą działalność w dniu 15 lutego 2018 r., jako jednostka organizacyjna administracji. 

 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw przejął zadania Sekcji Repozytorium Instytucjonalnego KUL, będącej jednostką Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakres zadań działu został rozbudowany o sprawy związane z pozycjonowaniem wydawnictw naukowych. 

 

Zadania Działu określa Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 lutego 2018 r.

 

 

 

Autor: Agnieszka Marczak Vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2020, godz. 15:00 - Natalia Gondek