2001

1. Współorganizacja Festiwalu Polskiej i Ukraińskiej Kultury w Lublinie w 2001 roku.

2002

1. Spotkanie opłatkowe z wice-Prezydentem miasta Lublin Zbigniewem Wojciechowskim oraz administracją miasta Lublin. Uczestniczyli także przedstawiciele stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ks. prof. Roman Dzwonkowski - styczeń 2002 r.

2. Współorganizowanie spotkania opłatkowego z Towarzystwem Miłośników Wilna. Uczestniczyli rektorzy UMCS, KUL, Biskup Senior, Sekretarz biskupa Życińskiego, artyści i liczni goście  -styczeń 2002 r.

3. Uczestnictwo przedstawicieli SMOK w konferencji Ekonomia Białorusi - współpraca między Brześciem a Lublinem - listopad 2002 r.

4. Organizacja konferencji Student zza granicy: perspektywy rozwoju i prawne podstawy pobytu - 23 listopada 2002 r.

2003

1. Uczestnictwo przedstawicieli SMOK w cyklu polsko-ukraińskich seminariów Lokalne demokracje - wrzesień-listopad 2003 r.

2. Organizacja Dni Ukraińskiej Studenckiej Kultury w ramach Kulturaliów 2003

3. Wydanie gazety " Kresowiak"

2004

1. Organizacja szkoleń dla nowych członków SMOK, impreza integracyjna

2. Impreza Andrzejkowa

3. Organizacja wspólnie ze studentami-obcokrajowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wieczoru opłatkowego z udziałem ważnych gości

4. Wycieczka do Lwowa

2005/2006

1. Przedstawienie SMOKu na targach organizacji studenckich

2. Dyskoteka i otrzęsiny

 

2012

 

1. Uczestnictwo w obchodach Dnia Jedności Ukrainy. Organizacja Mszy Świętej w języku ukraińskim w Zgromadzeniu Zakonnym Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie - 22 stycznia 2012 r.

 

2. Pomoc przy organizacji Nabożeństwa w języku ukraińskim w domu Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Lublinie - 22 stycznia 2012 r.

 

3. Organizacja konferencji Dawne zawody, ginące umiejętności, połączonej z kiermaszem rękodzieła ludowego - 21 marca 2012 r.

 

2013

 

1. Uczestnictwo członków SMOK KUL w uroczystościach upamiętniających 69. rocznicę mordu we wsi Huta Pieniacka, obw. lwowski - 23-24 lutego 2013 r. galeria...

 

2. Współorganizacja zbiórki darów na terenie Lublina Rodacy - Bohaterom. Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach. Wielkanoc 2013 - 19 lutego - 30 marca 2013 r. galeria...

 

3. Promocja akcji Rodacy - Bohaterom połączona z lekcją historii o Kresach w Szkole Podstawowej im. Henryka i Kazimierza Dulębów w Wąwolnicy - 18 marca 2013 r. galeria...

 

4. Promocja akcji Rodacy - Bohaterom połączona z lekcją historii o Kresach w Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Drzewcach - 18 marca 2013 r. galeria...

 

5. WOŁYŃ 1943 - Pamiętamy! Organizacja spotkania autorskiego z reż. Ewą Szakalicką oraz dr Leonem Popkiem (IPN Lublin) połączona z projekcją filmów dokumentalnych "Śmierć po raz setny" oraz "Wyrok śmierci" - 10 kwietnia 2013 r. galeria...

 

6. Uczestnictwo członków SMOK KUL w transporcie oraz przekazaniu zebranych darów podczas Paczki dla polskiego kombatanta... na Białorusi - 13-15 kwietnia 2013 r. galeria...

 

7. Projekcja filmu Ukraiński Rapsod z udziałem reżysera Dariusza Srzednickiego - 24 kwietnia 2013 r. galeria...

 

8. Współorganizacja spotkania z historykiem-regionalistą Sławomirem Paciem, połączone z promocją książki "Powiśle Puławskie w Powstaniu Styczniowym 1863 r." - 21 maja 2013 r. galeria...

 

9. Później szatan wstąpił w ludzi. Zapiski nie tylko z Wołynia. Spotkanie z autorem książki Leszkiem Wójtowiczem oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu - 21 maja 2013 r.

 

 

Autor: Łukasz Pasim
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2013, godz. 14:55 - Łukasz Pasim