ZJAZD KATEDR TEORII I FILOZOFII PRAWA

 

  Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że w dniach 23-26 września 2018 r. odbył się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa.

Temat przewodni konferencji brzmiał: „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”.
Zagadnienie formalnych i nieformalnych źródeł prawa ujmowanych w szerszej perspektywie badawczej w trzech płaszczyznach: państwa, społeczeństwa oraz kultury dało szczególną możliwość otwartego rozumienia zarówno źródeł prawa zarówno jako aktów prawa, ale także przyczyn powstania prawa, a nawet ratio, jakim kierował się ustawodawca.
Poszczególne podtematy otwarły szerokie pole do rozważań na temat tworzenia prawa w ramach zarówno zinstytucjonalizowanym systemie publicznym, działalności społeczeństwa w dziedzinie procesów prawotwórczych oraz wpływu szeroko rozumianej kultury na legislacę.

My także tam byliśmy! Choć w tej sytuacji ustąpiliśmy oczywiście miejsca i wysłuchaliśmy wspaniałych wystąpień szanownych prelegentów, to swoją cegiełkę w kwestiach organizacyjnych dołożyliśmy!
Wspomogli nas także członkowie innych sekcji Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, za co oczywiście im bardzo dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

 

24-09-2018-xxiii-zjazd-katedr-teorii-i-filozofii-prawa,gal_16828.html 


https://www.youtube.com/watch?v=qsX_BxVrn3U

 

 

III EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2017/2018)

 

 Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2018 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs. Laureatami Konkursu zostali:

Oskar Bodanka - I miejsce

Magdalena Żelazkowska - II miejsce

Mateusz Słabek - III miejsce

Karolina Gąś - wyróżnienie

Ewelina Mirończuk - wyróżnienie

Piotr Woźniak - wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w dniu 9 maja 2018 r. w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył Pan Prof. Krzysztof Wiak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

II EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2016/2017)

 

 Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs. Laureatami Konkursu zostali:
Adrian Durys - I miejsce

Kinga Biały - II miejsce

Michał Celiński - III miejsce

Michał Klanowski - wyróżnienie

Natalia Moczulska - wyróżnienie

Katarzyna Pławecka - wyróżnienie.

 

W dniu 10 maja 2017 roku, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

 

fotorelacja

 

 

Współczesne problemy etyki prawniczej

 

3 kwietnia 2017 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XXV Tygodnia Prawników konferencje naukową pt. "Współczesne problemy etyki prawniczej".

Fotorelacja- Współczesne problemy etyki prawniczej 

program_konferencji

 

 

I EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA (2015/2016)

 

 Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 roku Jury konkursowe rozstrzygnęło Konkurs.

Laureatami Konkursu zostali:

Tomasz Zarębski – I miejsce

Paulina Konieczna – II miejsce

Monika Filipiuk – III miejsce

Paweł Nycz – wyróżnienie

Weronika Sztelma – wyróżnienie.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 roku w gabinecie Dziekana. Nagrody książkowe oraz dyplomy wszystkim Laureatom wręczył ks. prof. Piotr Stanisz, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w Konkursie, a Laureatom gratulujemy sukcesu!

 

www.kul.pl/14-06-2016-wreczenie-nagrod-laureatom-konkursu-im-ks-prof-antoniego-koscia,gal_15618.html 

 

 

Wykładnia w prawie podatkowym

 

 Wykładnia prawa stanowi nie tylko zagadnienie zajmujące bardzo ważne miejsce w teorii i filozofii prawa, ale jest również jedną z podstawowych czynności intelektualnych w pracy każdego prawnika. Funkcjonowanie współczesnego prawnika bez znajomości zasad i praktycznych umiejętności dokonywania wykładni prawa wydaje się niemożliwe, ponieważ z uwagi na narastające komplikowanie się stosunków życia społecznego teksty prawne są coraz bardziej skomplikowane. Potrzeba wykładni oraz zainteresowanie wykładnią prawa ciągle wzrasta. Istnieje zatem potrzeba dostarczenia studentom prawa wiadomości z zakresu wykładni prawa, która może być punktem wyjścia do doskonalenia własnego warsztatu naukowego przydatnego w praktycznym działaniu podczas procesu stosowania prawa. Prawidłowa wykładania jest szczególnie potrzebna w prawie podatkowym, ze względu na występującą tam różnorodność interpretacji. Z tego powodu 8 kwietnia 2016 r. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL zorganizowała w ramach XIV Tygodnia Prawników, szkolenie pt. ,,Wykładnia w prawie podatkowym". Szkolenie poprowadziła  dr hab. Jadwiga Potrzeszcz adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL.

Fotorelacja

 

 

Aksjologia drogą prawdy i szczęścia

 

    20 października 2015 roku w Stalowej Woli, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Fundacja Campus i Interdyscyplinarne Koło Naukowe ,,Nowoczesne Kształcenie" KUL zorganizowały międzynarodową konferencję naukową pt. ,,Aksjologia drogą prawdy i szczęścia". Miło nam poinformować, że wśród prelegentów, znaleźli się członkowie naszej Sekcji. Justyna Świerczek wygłosiła referat pt. ,,Celowość, procesualność i realność w ujęciu Lona Luvoisa Fullera", natomiast tematem wystąpienia Piotra Krzyżanowskiego były ,,Wartości prawnonaturalne w Konstytucji III RP".

 

 

III Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka

 

 

      13 maja 2015 roku Sekcja współorganizowała na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (organizatorzy: Sekcja Teorii i Filozofii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz - Opiekun Sekcji, Mateusz Gabryel - Prezes Koła Naukowego Studentów Prawa KUL, Justyna Świerczek - Koordynator Sekcji; Koło Naukowe Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka UMCS: dr Bartosz Liżewski - Opiekun Koła, Tomasz Polasz - Prezes Koła, Ewelina Ozga - Wiceprezes Koła) III Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Teoria i praktyka słuszności w prawie". W warsztatach udział wzięli studenci, doktoranci a także pracownicy naukowi z trzech ośrodków akademickich. Rozważania toczyła się wokół trzech zagadnień. Na początku poruszono kwestię teoretycznego ujęcia słuszności w prawie. Następnie skupiono się na problematyce wartości i roli słuszności w wykładni i stosowaniu prawa. Ostatnia grupa poruszonych zagadnień dotyczyła zastosowania agendą warsztatów: Miedzyuczelniane_Warsztaty-_program

 

 

 

Pewność prawa i bezpieczeństwo prawne - teoria i praktyka

 

       30 kwietnia 2015 roku Sekcja organizowała na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego. Swoją obecnością zaszczycili nas prelegenci z pięciu ośrodków akademickich. Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie jednej z największych znawców zagadnienia - dr hab. Jadwigi Potrzeszcz, autorki cenionej monografii Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa. Pani Profesor wygłosiła referat pt. ,,Znaczenie i relacja pojęć: pewność prawa - bezpieczeństwo prawne". Konferencja ta stała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat roli i znaczenia takich wartości jak pewność i bezpieczeństwo prawne. Omówiono funkcjonowanie tych pojęć w różnych dziedzinach prawa., zwłaszcza prawa podatkowego. Rozważania dotyczyły także szczególnej roli Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta przestrzegania tych wartości. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym programem konferencji: Pewnosc_prawa_i_bezpieczenstwo_prawne-_program_konferencji

Autor: Piotr Krzyżanowski
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, godz. 09:49 - Piotr Krzyżanowski