dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

 

 • koordynator studiów na kierunku socjologia, Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli w roku akademickim (2003-2004);
 • koordynator programu Erasmus na kierunku socjologia, Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (2003-2005);
 • opiekun studentów socjologii i dziennikarstwa (dwa cykle)
 • opiekun zawodowych praktyk studenckich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2008-2016)
 • członek Kapituły Pracodawców i Absolwentów (od 2012)
 • członek Instytutowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (od 2015)
 • koordynator Dni Otwartych WNS KUL (2015)
 • organizator Studenckich Spotkań Komunikacji (cykle I-V)
 • organizator Dni Absolwenta Dziennikarstwa (2001)
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Tożsamość i komunikacja,
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Media w kulturze. Kultura w mediach
 • członek Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego (od 2016)
 • vice prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2017)
 • członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (od 2017)

 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

 

 • współorganizator Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2017
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony (od 2018)
 • koordynator wydziałowy Wydziału Nauk Społecznych KUL ds. wydawnictw ciągłych oraz pozycjonowania wydawnictw naukowych (od 2018)
 • koordynator ds. programowych kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (od 2018)
 • koordynator współpracy kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie (50 Jubileuszowe Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy z udziałem Gości Zagranicznych, 16-20 maja 2018)
 • Redaktor Naczelny „Roczników Kulturoznawczych” (od 2016)
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Kultura i metoda (od 2014)
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Rozwój Regionu Wschodniego- szanse i zagrożenia (2007-2011)
 • przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytuł naukowy profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Filozofii KUL na kadencje 2012/2016
 • kierownik – od 2011 roku - projektów w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki (edycje: XIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV)
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Roczników Kulturoznawczych” – Sekretarz Redakcji RK (2009-2016)
 • członek Instytutowej Komisji ds. programowych (od 2017)
 • członek Instytutowej Komisji ds. powołanie czasopisma (od 2017)
 • członek Instytutowej Komisji ds. programowych (od 2016: Instytut Kulturoznawstwa)
 • członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2017)
 • członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2014)
 • członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (od 2014)
 • członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2009)
 • członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 2009), a od 2017 członek korespondent TN KUL
 • członek Zespołu Zadaniowego ds. integracji i aktywności społecznej w gminie Kock (od 2008)
 • członek Forum Edukacji Medialnej, działającego przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w Warszawie (2008-2010)
 • członek Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo-Regionalnego; Członek Zarządu (od 2008)
 • organizator obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w gminie Kock (2007)
 • członek/sekretarz Kolegium Redakcyjnego Roczników WSBiA (2004-2010)
 • opiekun naukowy studentów kulturoznawstwa (trzy cykle).
 • organizator licznych okolicznościowych wystaw historycznych (m.in. Karty z dziejów Kocka, Horyzonty Sacrum)
 • organizator konkursów fotograficznych, czytelniczych, wiedzy (m.in. Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska, Generał Franciszek Kleeberg, Gmina Kock w obiektywie)

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 • Koordynator Erasmus+ dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • współorganizator Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2017
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Przestrzenie komunikacji wizualnej – nowe odsłony (od 2017)
 • redaktor językowy (ang) "Zeszytów Naukowych KUL" (kadencja 2018-2020)
 • sekretarz redakcji Artes Liberales. Teatr. Sztuka. Media. Księgi Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Leszkowi Mądzikowi (2016-2018)
 • sekretarz lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami (od 2017)
 • członek Instytutowej Komisji ds. powołanie czasopisma (od 2017)
 • koordynator strony internetowej Instytutu i Katedry (od 2017)
 • koordynator współpracy WNS KUL z Polską Agencją Przedsiębiorczości przy IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości (2016)
 • koordynator z ramienia KUL współpracy z FINA nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • członek Instytutowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2015)
 • kierownik projektów w IX, X i XIII Lubelskim Festiwalu Nauki (2012, 2013, 2016)
 • kierownik projektów na X i XIII Pikniku Naukowym (2013,2016)
 • koordynator Dnia Otwartego z ramienia IDiKS (2015,2016)
 • współorganizator II Studenckiej Nocy Filmowej ze zbiórką na rzecz Fundacji Misericordia (dla dr Marka Gędka)(2015)
 • organizator Studenckich Spotkań Komunikacji (cykle od I do IV)
 • organizator Warsztatów dziennikarskich: Wizualizacja idei w Street Arcie i Happy na IDiKSie (2013, 2015)
 • współorganizator debat z kandydatami na Prezydenta Miasta Lublina (cykle od I do III). Partnerzy KUL: Kurier Lubelski, TVP Lublin, Radio Lublin (2010)
 • organizator warsztatów graffiti z prezentacją w ramach Dnia Otwartego (2010)
 • organizator zagospodarowania graffiti ściany klatki chodowej na Kampusie Wschodnim. Realizator Europejska Fundacja Kultury Miejskiej (2010)
 • współorganizator cyklu konferencji naukowych: Tożsamość i komunikacja.

 

dr Joanna Sosnowska

 • opiekun specjalizacji telewizyjnej

 • członek komisji Olimpiady Wiedzy o Mediach i Olimpiady Wiedzy o Filmie

 • Redaktor Naczelna Telewizji Uniwersyteckiej KUL

 

dr Aneta Wójciszyn-Wasil

 • prowadząca V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Lublin 13-16.10.2016
 • prowadząca Spotkania pt. ”Odnalezione” poświeconego prozie dziennikarza radiowego i pisarza Kazimierza Kummera: Studio Kameralne Polskiego Radia Lublin 20.10.2016
 • prowadząca Cykl spotkań „Nasz Profesor Świętym” w KUL: z s. prof. Z. Zdybicką, ks. Prof. A. Szostkiem, dr W. Półtawską,
 • prowadząca cykl spotkań z Krzysztofem Ziemcem, Mikołajem Łozińskim, ks. Janem Twardowskim, Grzegorzem Turnauem, koncertów i uroczystości uniwersyteckich, w tym wydarzeń z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Prezydenta RP.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2020, godz. 16:03 - Małgorzata Sławek-Czochra