1. K. Guzowski jest konsultantem naukowym 6  podręczników do katechezy, które wydało wydawnictwo Gaudium w Lublinie oraz 6 podręczników metodycznych do tych podręczników. Razem 12 tomów, w których została naniesiona przez  niego korekta merytoryczna i językowa.

 2. Od 1996 do 2003 roku prowadził w „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym” stałą rubrykę popularno-naukową: Człowiek w świecie.

 3. Był sekretarzem dwóch numerów „Roczników Teologicznych” 2000 i 2001 oraz ich redaktorem naczelnym w 2008 roku.

 4. Od 1997 roku jest redaktorem odpowiedzialnym włoskiego pisma personalistycznego „Prospettiva Persona”, wydawanego w Teramo.

 5. Jest redaktorem 4 publikacji zbiorowych oraz współautorem 16 publikacji z zakresu teologii i literatury

 6. W latach 1995-1997 był współredaktorem dodatku literackiego w dwóch tygodnikach w Zamościu: najpierw w „Kronice Tygodnia” a następnie w „Tygodniku Zamojskim”.

 7. W latach 1997-1998 wydawał i redagował pismo parafialne „Królowa” w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu.

 8. Jest autorem i redaktorem pisma okolicznościowego „Arcypasterz”, wydanego w Lubaczowie w 1987 roku, w 25-lecie śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, ostatniego arcybiskupa Lwowa po 1945 roku.

 9. Ma za sobą 5 książek poetyckich, za które otrzymał w dowód uznania ich wartości, łącznie 8 nagród literackich o randze ogólnopolskiej. Jest to poezja metafizyczno-symboliczna.

 10. W latach 1996-1998 prowadził warsztaty literackie w Teatrze Performer w Zamościu i Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu.

 11. Prowadzi działalność teologiczną o charakterze popularyzatorskim, poprzez głoszenie referatów w trakcie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej (Zamość, Tomaszów Lubelski, Lubaczów), wykłady z zakresu teologii piękna do świata twórców (Zamość, Toruń, Nałęczów, Białystok, Lubaczów, Hrubieszów).

 12. Należy do następujących organizacji: Towarzystwo Naukowe KUL, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Towarzystwo Teologów Dogmatyków (2005-2008 członek Zarządu, 2008-2011 wiceprezes Towarzystwa), Stowarzyszenie Naukowe „Personalizm” (od 2008-), Rada Naukowa półrocznika „Personalizm”,  zespół redakcyjny „Roczników Teologii Dogmatycznej”, redaktor naczelny „Roczników Teologicznych” (2007-2008); redaktor odpowiedzialny międzynarodowego pisma personalistycznego „Prospettiva Persona” (od 1998-), współredaktor encyklopedii „Enciclopedia della persona Nel XX secolo” (2001-2008); członek Stowarzyszenia Przyjaciół Emmanuela Mouniera w Madrycie (od 2005-)

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, godz. 10:46 - Ewa Zięba