Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie wydania gotowych prac naukowych (monografie, artykuły) ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. nauki i kształcenia. Formularz wniosku można pobrać ze strony Działu Krajowych Projektów Naukowych.

 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH - II edycja

 

Komunikat Prorektora ds. nauki i kształcenia - Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

 

Formularz wniosku wydawniczego - wersja do edycji

 

 

 

 

Przyjmujemy wyłącznie wnioski  wypełnione KOMPUTEROWO!

 

Wnioski przyjmowane są w CTW-22

 

SCHEMATY KODU SWIF

 

1/6-1-19-xx-01-yyyy pozostałość statutowa

 

1/6-20-19-xx-2-yyyy subwencja Wydziały: zadania badawcze i granty wydziałowe

 

1/6-20-19-xx-3-yyyy subwencja granty ogólnouniwersyteckie

 

gdzie:

 

xx – numer Wydziału:

 

01 Wydział Teologii

02 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

03 Wydział Filozofii

04 Wydział Nauk Humanistycznych

05 Wydział Nauk Społecznych

07 Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

08 Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

14 Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

 

yyyy – numer zadania

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 14:55 - Barbara Lendzion-Tokarska