Szanowni Państwo,
z dniem 12 lipca 2019 wstrzymujemy przyjmowanie wniosków z rezerwy Prorektora na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych z powodu wyczerpania się puli środków.

 

WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 

Komunikat Prorektora ds. nauki i kształcenia - Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wydania publikacji naukowych

 

Formularz wniosku wydawniczego - wersja do edycji

 

Klauzula_informacyjna

 

 

Przyjmujemy wyłącznie wnioski  wypełnione KOMPUTEROWO!

 

SCHEMATY KODU SWIF

 

1/6-1-19-xx-01-yyyy pozostałość statutowa

 

1/6-20-19-xx-2-yyyy subwencja Wydziały: zadania badawcze i granty wydziałowe

 

1/6-20-19-xx-3-yyyy subwencja granty ogólnouniwersyteckie

 

gdzie:

 

xx – numer Wydziału:

 

01 Wydział Teologii

02 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

03 Wydział Filozofii

04 Wydział Nauk Humanistycznych

05 Wydział Nauk Społecznych

07 Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

08 Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

14 Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

 

yyyy – numer zadania

 

Autor: Beata Gulińska
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019, godz. 11:30 - Barbara Lendzion-Tokarska