Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" (3.5.2) - który trwa do 31.10.2023 roku - serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych wchodzących w skład jednej z siedemnastu ścieżek wsparcia:

 

Symbol ścieżki Ilość godzin w ścieżce Informacja o dostępności (stan na 19.10.2022) Warsztaty 

I

16

IL. MIEJSC - 12

Motywowanie zespołu

II

16

SZKOLENIE  ZAKOŃCZONE

Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań

III

16

SZKOLENIE  ZAKOŃCZONE

Motywacja i automotywacja- skuteczne wyznaczanie celów

IV

8 SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Zarządzanie zmianą

V

15

IL. MIEJSC - 23

Przywództwo - inspirowanie i budowanie zaangażowania

VI

12

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Asertywność w komunikacji

VII

16

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Negocjacje

VIII

16

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Komunikacja i budowanie relacji

IX

12

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Realizacja warsztatów podnoszących kompetencje z zakresu green skills i/lub informatyczne wśród kadry administracyjnej i zarządzającej

X

12

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Komunikacja interpersonalna

XI

20

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Excel dla pracowników administracyjnych

XII

16

SZKOLENIE  ZAKOŃCZONE

Zarządzanie ryzykiem w projektach

XIII

12

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji

XIV

8

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Zamówienia publiczne

XV

12

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Trening antystresowy - zarządzanie stresem

XVI

24

SZKOLENIE

ZAKOŃCZONE

AgilePM® & AgileBA® Foundation

16

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja i budowanie autorytetu

XVII

 25 

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

Kurs języka angielskiego

 

Wsparciem zostanie objętych minimum 149 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej KUL.

 

Jeden uczestnik może wybrać więcej niż jedno preferowane przez siebie szkolenie.

 

Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymanych za spełnienie kryteriów premiujących, tj.:

  • +10 punktów dla osób, które w ostatniej ocenie pracowniczej otrzymały ocenę bardzo dobrą
  • +5 punktów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

Liczba wolnych miejsc - 35

 

Dokumenty rekrutacyjne (poniższe wersje po aktualizacji z 30.08.2022) należy złożyć w biurze projektu - pok. 85 w Konwikcie: 

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie RODO

3. Dodatkowo należy uzupełnić elektronicznie BILANS KOMPETENCJI zgodnie z wybraną ścieżką.
Do projektu możemy przyjąć osoby, których kompetencje wymagają rozwinięcia/uzupełnienia.

 

Aktualny Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej

(ostatnia aktualizacja z dnia 30.08.2022.)

 

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

 

BIURO PROJEKTU:

 

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Konwikt pokój: 85 (parter)

Nr tel. (81) 445 41 65, e-mail: kadrazpu@kul.pl

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2023, godz. 10:17 - Katarzyna Nieścioruk-Maj