Szanowni Państwo,

W ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach warsztatowych wchodzących w skład jednej z dziewięciu ścieżek wsparcia:

 

Symbol ścieżki Warsztaty 
A Motywowanie zespołu
Efektywność osobista w planowaniu i realizacji zadań
B Motywacja i automotywacja - skuteczne wyznaczanie celów
Zarządzanie zmianą
C Przywództwo - inspirowanie i budowanie zaangażowania
Asertywność w komunikacji
D Negocjacje
Komunikacja i budowanie relacji
E Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
Komunikacja interpersonalna
F Kreatywność i techniki twórczego myślenia
Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
G Zarządzanie ryzykiem w projektach
Radzenie sobie ze stresem i kontrolowanie emocji
H Zamówienia publiczne
Trening antystresowy - zarządzanie stresem
I Pozyskiwania środków publicznych dla uczelni wyższych 
Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja i budowanie autorytetu

 

Zajęcia w ramach każdej ścieżki trwają łącznie 24 godziny dydaktyczne. Wsparciem zostanie objętych minimum 149 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej KUL.

 

Pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby z najwyższą liczbą punktów otrzymanych za spełnienie kryteriów premiujących, tj.:

  • +10 punktów dla osób, które w ostatniej ocenie pracowniczej otrzymały ocenę bardzo dobrą
  • +5 punktów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w październiku 2020.

 

 

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

 

BIURO PROJEKTU:

dkw_-_logo

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój: CN-201

Nr tel. (81) 4453985, e-mail: zpu@kul.pl

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020, godz. 10:41 - Agnieszka Głąb