Dzieła artystyczne

Scenariusz do wystawy: Idee i działalność św. Maksymiliana
Scenariusz (współudział i komentarz do filmu dokumentalnego o św. Maksymilianie
Komentarz do filmu o s. Maksymilianie

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2009, godz. 21:32 - Krzysztof Jurek