Dzień Ziemi  (Światowy Dzień Ziemi) to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

 

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi ogłosił 21 marca burmistrz San Francisco, Joseph Alioto w 1970 r. Ideę poparł Sekretarz Generalny ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W momencie kiedy Słońce przechodzi w Gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa Dzwon Pokoju . Ma to zwykle miejsce 20 lub 21 marca.

 

Dzień Ziemi w Polsce

 

Idea ta nie mogła przedostać się do Polski przez 20 lat, gdyż kraj znajdował się za żelazną kurtyną. Pierwsze obchody w Warszawie odbyły się w roku 1990. Dzięki przywróconej Polakom wolności, organizacje pozarządowe promujące postawy ekologiczne mogły żywo włączyć się w międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. W Polsce bardziej popularna stała się data 22 kwietnia ze względu na kapryśną aurę, która często zniechęcała w marcu do udziału w imprezach plenerowych. Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu,że należy dbać o nasze środowisko naturalne.

 

Dzień Ziemi 2010

 

Rok 2010 to rok jubileuszowy - świętować będziemy 40.lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20.lecie w Polsce.

 

dzienziemi2010_858

 

Tegoroczne obchody w Warszawie będą miały miejsce 25 kwietnia br. na Polu Mokotowskim w Warszawie pod hasłem „Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”. Organizatorem imprezy jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

 

więcej informacji na stronie www.dzienziemi.org.pl

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2010, godz. 11:54 - Weronika Goraj