konferencja20042013.PNG

KOMUNIKAT 1

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle

AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI

 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z a p r a s z a j ą   n a

 

Międzynarodową Konferencję Naukową

Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi Wychowanie – Profilaktyka – Terapia,

 która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2013 roku

 

w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaśle, ul. Sokoła 6.

 

 

Patronat Honorowy Konferencji:

 

Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Prof. dr hab. inż. Andrzej KOSZMIDER

 

Starosta Jasielski

mgr Adam KMIECIK

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle

mgr Robert NIEMIEC

 

 

Patronat Medialny:

SiR.PNG

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Liliya Morska, Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraina

Prof dr Maria Mojzešova - Vysoká Škola Zdravotnícka a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave, Słowacja

Prof. dr hab. Rudolf Dupkala, Vysoká Škola Miedzinárodného Podnikania ISM w Prešove, Słowacja

Prof. dr hab. Marek Storoška, Vysoká Škola Miedzinárodného Podnikania ISM w Prešove, Słowacja

Prof. dr Valdonė Indrašienė, Mykolas Romeris University w Wilnie, Litwa
Dr Violeta Jegelevičienė, Mykolas Romeris University w Wilnie, Litwa
Dr Erik Aasland, Fuller Graduate School of Intercultural Studies, Pasadena, Stany Zjednoczone

Dr Arzu İçağasıoğlu Çoban, Başkent Üniversitesi,Turcja

Dr Mariá Dupkalová,Prešovská Univeżita v Prešove, Słowacja

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof. dr hab. Paweł Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prof. dr hab. Roman Pelczar, WZNoS w Stalowej Woli, KUL Jana Pawła II, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL, WZNoS w Stalowej Woli, KUL Jana Pawła II

Dr Ewa Ciesielska, Prorektor ds. Kształcenia, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr hab. Irena Motow, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr hab. Helena Marzec, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Elżbieta Woźnicka, Prodziekan ds. Ogólnych kierunku Pedagogika, Wydział Humanistyczny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Piotr T. Nowakowski, WZNoS w Stalowej Woli, KUL Jana Pawła II

Dr Andrzej Gołębiowski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Ewa Gładysz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Jadwiga Daszykowska, WZNoS w Stalowej Woli,  KUL Jana Pawła II

Dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Dr Alina Maria Basak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Irena Lewicka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Maria Łukawska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Małgorzata Torój, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Mgr Elżbieta Wulbach, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Sekretarz:

Mgr Kinga Sikorska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dariusz Forystek, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Założenia Konferencji:

Głównym celem konferencji jest analiza najistotniejszych problemów w zakresie występujących patologii społecznych oraz wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji w obrębie kontrowersyjnych kwestii związanych z szeroko pojętym wychowaniem, profilaktyką i terapią w obliczu zagrożenia młodego pokolenia patologiami społecznymi współczesnego świata. Przedmiotem konferencji jest zatem dialog przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów w zakresie poruszanych problemów w kontekście filozoficznym, etycznym, antropologicznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym i prawnym.

 

Zgodnie z głównym hasłem konferencji rozważania obejmują następujące obszary:

  1. Wychowanie we współczesnej rodzinie i szkole z perspektywy zagrożeń i wyzwań
  2.  Rodzina patologiczna a rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży – formy pomocy
    i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej
  3. Formy patologii społecznej destabilizujące wychowanie dzieci i młodzieży
  4. Profilaktyka społeczna w szkole i środowisku lokalnym
  5. Organizacje i instytucje wspierające wychowanie dzieci i młodzieży
  6. Osoby zdemoralizowane – przyczyny demoralizacji, jej przejawy, profilaktyka, terapia w środowisku otwartym i zamkniętym.
  7. Problem sieroctwa społecznego jako wynik migracji wewnątrzwspólnotowych

 

Temat wystąpienia w języku polskim i angielskim wraz ze streszczeniem w języku polskim (max. 1000 znaków ze spacjami) i języku angielskim (max. 1000 znaków ze spacjami) należy zgłosić
do dnia 31 marca 2013
r., na adres mailowy: konferencja.jaslo@ahe.lodz.pl.

Przewidywany czas wystąpienia w sesji plenarnej to ok. 10-15 minut.

Termin nadsyłania artykułów w formie elektronicznej do dnia 31 maja 2013 r.  na adres mailowy: konferencja.jaslo@ahe.lodz.pl lub na płycie CD na adres: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 38-200 Jasło, ul. Sokoła 6, z dopiskiem „Konferencja”.

Z przesłanych wystąpień planowane jest wydanie recenzowanej pracy zbiorowej.

 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany Państwu na początku kwietnia br.

Wymogi w zakresie przygotowania artykułu zostaną przesłane wraz z Komunikatem 2.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia udziału w konferencji na  dołączonym formularzu  do dnia 31 marca 2013 roku na adres:

 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

38 – 200 Jasło

ul. Sokoła 6

 

lub drogą elektroniczną, na adres mailowy: konferencja.jaslo@ahe.lodz.pl oraz dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 15 marca 2013 r. za czynny udział w konferencji: w wysokości 200 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, publikację tekstu, obiad i catering lub w wysokości 100 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, obiad, catering oraz wystąpienie bez publikacji.

Możliwa będzie również publikacja przesłanego artykułu bez udziału w konferencji, koszt publikacji 150 zł.

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

 

Opłatę konferencyjną lub za publikację artykułu należy dokonać na konto:

 

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI

UL. REWOLUCJI 1905 R. NR 64

90-222 ŁÓDŹ

 

BANK ZACHODNI WBK S.A.

 

95 1090 1304 0000 0001 1111 7411

 

Z dopiskiem „Konferencja naukowa Jasło 20.04.2013 r.”

 

Zaświadczenia o udziale w konferencji będą wydawane na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz dokonanej opłaty konferencyjnej – proszę pamiętać o zaznaczeniu celu tej wpłaty.

 

Informacje o konferencji znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

http://www.ahe.lodz.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje lub

http://www.ahe.lodz.pl/konferencja/1900/dzieci-i-mlodziez-w-obliczu-zagrozenia-patologiami-spolecznymi-wychowanie

 

 

Pytania w sprawie konferencji można kierować do następujących osób:

Ewa Gładysz – e-mail: egladysz@ahe.lodz.pl, tel. 603 891 503

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2013, godz. 23:05 - Rafał Podleśny