We wtorek 14 czerwca br. odbyły się na naszym wydziale wybory władz na lata 2016-2020. Dziekanem ponownie został wybrany prof. dr hab. Andrzej Kuczumow. Dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii pozostał na kolejną kadencję dr hab. Leszek Ćwikła. Tymczasem we władzach dwóch pozostałych instytutów nastąpiły zmiany personalne. W Instytucie Inżynierii środowiska dr hab. Barbarę Marczewską zastąpiła dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, z kolei w Instytucie Pedagogiki dr. hab. Edmunda Juśko zastąpił ks. dr hab. Roman B. Sieroń. Nowym władzom gratulujemy!

 

wybory2

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 00:09 - Rafał Podleśny