Władze Wydziału Teologii

 • ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka -Dziekan
 • ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL - Prodziekan ds. kształcenia

 

Władze Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 • dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Michał Domagała - Prodziekan ds. kształcenia

 

 Władze Wydziału Filozofii

 • dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL - Dziekan
 • ks. dr hab. Dariusz Dąbek- Prodziekan

 

 Władze Wydziału Nauk Humanistycznych

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL- Prodziekan ds. kształcenia

 

Władze Wydziału Nauk Społecznych

 • dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL- Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL- Prodziekan ds. kształcenia

 

Władze Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 • ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit- Prodziekan

 

Władze Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

 • dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL - Dziekan
 • dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL - Prodziekan ds. kształcenia

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020, godz. 08:50 - Grzegorz Tutak