Data spotkania: 23 października 2018 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (CTW-113)

Uczestnicy: przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, studenci

 

ZAPROSZENIE RKP PB UE

PROGRAM (DO POBRANIA)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (DO POBRANIA)

Formularz należy uzupełnić, zapisać/wydrukować, przesłać formularz/skan na adres: projects@kul.pl lub złożyć w biurach CTW 9-10.

Opis: W trakcie spotkania organizacje wspierające rozwój naukowy:

  • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
  • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
  • Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
  • Katolicka Agencja Wymiany Akademickiej (KAAD)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
  • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

zaprezentują możliwości grantowe i stypendialne dedykowane naukowcom na każdym etapie kariery oraz studentom (krajowi, zagraniczni).

 

Program spotkania:

9:45-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:10 Powitanie - Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

 

10:10-10:30 Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – szansa na rozwój dla młodych uczonych - Krystyna Frąk, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
10:30-11:30 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Horyzont 2020 - Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
11:30-12:30 Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - Magdalena Chomicka, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

 

12:30-12:45 Przerwa


12:45-13:00 Oferta KAAD na pobyty studyjne i naukowe w Niemczech - Jolanta Knieja, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
13:00-13:30 Możliwości finansowania badań oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) - Anna Sowińska-Szejba, Koordynator Programów Stypendialnych i Organizacji Imprez, DAAD Polska
13:30-14:00 Stypendia Fulbrighta - Patrycja Gołąb, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
14:00-14:30 Oferta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Paweł Kurzyński, Pion Programów dla Naukowców, NAWA


14:30-15:00 Podsumowanie i zakończenie /możliwość rozmów indywidualnych z wykładowcami/

 

FOTORELACJA (link)

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, godz. 07:44 - Urszula Czyżewska