Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL
oraz
Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie KUL
zapraszają na Międzynarodową Konferencję Wicie gniazda i puste gniazdo - dwa światy czy jedna rzeczywistość?
w ramach DNIA PATRONALNEGO INoRiPS KUL 


19 Marca 2015
Lublin, KUL, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

PROGRAM:

8.00 – Msza Święta w Kościele Akademickim
Przewodniczy Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
9:30 Powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji
(Dziekan Wydziału Teologii ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
Dyrektor INoRiPS ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, Prezes KNS NOR Agata Szcześniak)

10.00-11.00 Panel Naukowy "Opuszczają ojca i matkę ......"
(prowadzący: ks. dr hab. Jarosław Jęczeń)
10.00-10.20 Seksualność w pustym gnieździe - dr Elżbieta Wróblewska (UMSC)
10.20-10.40 Znaczenia opuszczania domu rodzinnego dla trwałego i szczęśliwego małżeństwa
- Marta i Dominik Hudzikowie (przedstawiciele Spotkań Małżeńskich, Rzeszów)
10.40-11.00 Wejście w samodzielne życie młodzieży pochodzącej z rodzin zastępczych; zawodowe i zarobkowe orientacje - prof. dr hab. Halina Berz (Uniwersytet Zarządzania Oświatą, Kijow, Ukraina)
11.00-11.30 Dyskusja

11.30-12.00 Przerwa Kawowa

12.00-13.00 Panel dyskusyjny "... by budować nową rzeczywistość"
(prowadzący ks. dr Mirosław Brzeziński)
prof. dr hab. Richard Kucharčik, M.A.PhD Katolićka Univerzita v Ružomberku
Magdalena i Kondrad Tota
Bożena i Hubert Pietras

13.00 Przerwa

15.00-17.00 Sesja doktorancka (prowadzący: dr Adam Zadroga)
Sesja studencka A (prowadząca: dr hab. Julia Gorbaniuk)
Sesja studencka B (prowadząca: dr Katarzyna Zielińska- Król)

17.00 Zakończenie

Współorganizator : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2015, godz. 10:47 - Ewa Zięba