Konferencja dotyczyła związków literatury z Internetem, polonistyki z technologiami informacyjnymi. Sala wypełniona była po brzegi, bo aktualny temat zgromadził taką dużą ilość osób, w większości studentów.

Pierwszego dnia sesje poprowadzili w kolejności: Sławomir J. Żurek, Ewa Szczęsna (UW), Wojciech Cellary (AE Poznań), Mirosław Wobalis (UAM). Wygłaszane referaty dotyczyły m. in. kryteriów konstruowania podręcznika internetowego języka polskiego do liceum, istnienia multimediów w edukacji. Część publiczności odebrała wykłady dotyczące literaturze hipertekstowej jako trudne. Interesująca okazała się próba analizy czatu internetowego w sposób naukowy. Pojawiła się również kwestia istnienia czasopism dydaktycznych online. Wojciech Cellary (z wykształcenia inżynier), który był jednym z prowadzących, zaapelował do polonistów, żeby walczyli o czystość j. polskiego i nie pozwolili na wprowadzanie słów takich jak e - learning czy też e - book.

Drugiego dnia wystąpienia dotyczyły m. in. interaktywnej metody kształcenia uczniów i dorosłych na odległość. A. Brajerska-Mazur (KUL) skrytykowała poziom internetowych tłumaczeń utworów Cypriana Norwida na język angielski. Pod koniec konferencji uczestnicy poznali internetowy Klub Nauczycieli Języka Polskiego.

Konferencję naukową można było śledzić dzięki telewizji interaktywnej przez Internet lub telefon komórkowy (po wejściu na podaną przez organizatorów stronę internetową). Internauci komentowali wydarzenie na bieżąco (pojawiały się nawet wpisy obcojęzyczne).

Wszystkie wystąpienia z zostaną opublikowane tworząc książkę.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e - polonistyka" odbyła się w KUL 21 i 22 listopada.

Diana Cieślak (V rok polonistyki KUL)

Autor: Agnieszka Dybek
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2008, godz. 14:05 - Agnieszka Dybek