2014_bar_main2

Opłaty za korzystanie przez studentki studiów dziennych i zaocznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z miejsc w Żeńskim Domu Studenckim  w Stalowej Woli obowiązujące od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

Stawka opłat za zakwaterowanie*

- opłata miesięczna za miejsce w pok. 1-os. - 380 PLN

- opłata miesięczna za miejsce w pok. 2-os. - 280 PLN

- opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe ( za dobę) – 30 PLN

 

Stawka opłaty za usługę pralniczą

- opłata za 1 żeton do pralnicy – 5 PLN

 

Stawka opłat za zakwaterowanie dla osób spoza KUL obowiązujące od

01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.*

- opłata miesięczna za miejsce w pok. 1-os. - 435,00 zł +8 % VAT,

- opłata miesięczna za miejsce w pok. 2-os. - 335,00 zł + 8 % VAT

- opłata za zakwaterowanie krótkoterminowe (za dobę) – 35 PLN + 8% VAT

 

Doba hotelowa trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Uregulowanie należności wynikającej z zakwaterowania krótkoterminowego następuje ostatniego dnia pobytu. Przy zakwaterowaniu na podstawie stawki miesięcznej obowiązują  zasady odpłatności jakie stosowane są wobec studentek KUL.

 

 

*Obowiązują następujące zasady  odpłatności (z Regulaminu DS):

a) niezależnie od terminu zakwaterowania student ponosi odpowiedzialność finansową za przyznane miejsce w DS od miesiąca przyznania

b) mieszkaniec DS zobowiązany jest do uiszczenia opłaty z tytułu zamieszkania do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości zgodnej z zarządzeniem właściwego Prorektora

c) w przypadku przekroczenia wyżej wymienionego terminu, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe, płatne przy zaległości powyżej 10 zł

d) student opuszczający DS zobowiązany jest uregulować wszelkie opłaty związane z zamieszkiwaniem 

 

 

 

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2018, godz. 14:47 - Leszek Wojtowicz