REVIEW OF EUROPEAN AND  COMPARATIVE LAW
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 

 

  

EDITORIAL BOARD

 

Andrzej HERBET- editor in chief

 

Members of the Editorial Board

Aneta BIAŁY

Marcin BURZEC
Małgorzata GANCZAR

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ

Robert TABASZEWSKI

Jacek TRZEWIK

Michał ZAWIŚLAK

 

Secretary

Monika POPEK

 


 

 
Review's Office:
Review of European and Comparative Law

Faculty of Law, Canon Law and Administration
The John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin, Poland

room C-723
phone: + 48 81 445-35-31, fax: +48 81 445-37-29
www.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Publishing house:
Wydawnictwo KUL 

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
Poland

phone: (+48) 81 740-93-40
e-mail: wydawnictwo@kul.pl