REVIEW OF EUROPEAN AND  COMPARATIVE LAW
Faculty of Law, Canon Law and Administration
John Paul II Catholic University of Lublin

 

 

  

EDITORIAL BOARD

 

Andrzej HERBET- editor in chief

 

Members of the Editorial Board

Marcin BURZEC
Małgorzata GANCZAR

Luigi Mariano GUZZO

Katarzyna MIASKOWSKA-DASZKIEWICZ

Soraya RODRIGUEZ LOSADA

Robert TABASZEWSKI

Jacek TRZEWIK

 

 

 


 

 
Review's Office:
Review of European and Comparative Law

Faculty of Law, Canon Law and Administration
The John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin, Polandwww.kul.pl/review
e-mail: review@kul.pl

 

Publishing house:
Wydawnictwo KUL 

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
Poland

phone: (+48) 81 740-93-40
e-mail: wydawnictwo@kul.pl