EDITOR-IN-CHIEF

Andrzej Sękowski

 

EDITORIAL BOARD

Augustyn Bańka, Jerzy Brzeziński, Zdzisław Chlewiński,
Aleksandra Gała (Sekretarz Redakcji / Secretary),
Edward Nęcka, Piotr Oleś, Bogdan Wojciszke, Philip Corr, Rainer Riemann

 

ADVISORY BOARD

Adam Biela, Marta Bogdanowicz, Anna Brzezińska, Janusz Czapiński, Dariusz Doliński, Andrzej Eliasz, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, Danuta Kądzielawa, Waldemar Klinkosz, Mirosław Kofta, Stanisław Kowalik, Maria Ledzińska, Maria Lewicka, Wiesław Łukaszewski, Czesław S. Nosal, Roman Ossowski, Vilfredo de Pascalis, Zofia Ratajczak, Janusz Reykowski, Helena Sęk, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Janusz Trempała, Robert Sternberg, Daniel Cervone

 

THEME EDITOR
Aleksandra Gała

 

STATISTICAL EDITOR

Zbigniew Sienkiewicz

 

LANGUAGE EDITOR

Alicja Penar

 

Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2020, godz. 16:13 - Barbara Cichy-Jasiocha