LAUREACI XX EDYCJI KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

prace zgłoszone do Konkursu w roku akademickim 2020/21

(obronione w 2020 r.)

 

 

PIERWSZA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

 

Magdalena Gozdek, Nazwy własne w „Odporze na odpowiedź kwestyj” (1579) Erazma Glicznera. Forma i funkcja

Promotor: dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ

Recenzent: dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego

Omówienie pracy

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

 

Marianna Berenika Forysiak, Motywy i ich powroty. Glosy do badań nad „Dziadami”

Promotor: dr hab. Piotr Śniedziewski, prof. UAM

Recenzent: dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, prof. UAM

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Omówienie pracy

 

 

DRUGA NAGRODA

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Michalina Jaworska, Wywiad biograficzny w badaniach lingwistycznych. Metody pozyskiwania danych mówionych oraz sposoby ich analizy w teorii i praktyce

Promotor: dr hab. Anna Majewska-Tworek

Recenzent: dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, prof. UWr

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Antoni Zając, Języki zniekształconej pamięci. Literackie kryptografie Zygmunta Haupta i Andrzeja Kuśniewicza

Promotor: prof. dr hab. Hanna Gosk

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Agnieszka Jedziniak, Przestrzeń górska w perspektywie lingwistyczno-kulturowej. Na materiale oronimii Beskidów

Promotor: prof. dr hab. Artur Rejter

Recenzent: dr Beata Kiszka-Pytel

Jednostka zgłaszająca: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Lidia Kamińska, Kobieta-sztuka, sztuka-kobieta, kobieta jako dzieło sztuki w literaturze Młodej Polski

Promotor: prof. dr hab. Gabriela Matuszek-Stec

Recenzent: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Weronika Rychta, „Poetyka nieokreśloności” w „Wampirze” Władysława Reymonta

Promotor: dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW

Recenzent: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. UKSW

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Agnieszka Ślagowska, Językowe ukształtowanie audiodeskrypcji filmów i seriali komediowych

Promotor: dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK

Recenzent: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK

Jednostka zgłaszająca: Instytut Językoznawstwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

FINALIŚCI XX EDYCJI KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Emilia Jörgen, Słownik frazeologiczny gwar śląskich okolic Opola (na tle kulturowym)

Promotor: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ

Recenzent: dr Sylwia Przęczek-Kisielak

Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Magdalena Ślósarz, „Barokowa curiositas w Wyborze królestw abo krótkim opisaniu czterech świata części Afryki, Ameryki, Azji i Europy, przedniejszych także królestw i prowincji zamykające się w nich osobliwości wyrażającym Jana Drewsa” (1744). Studium językowe i próba edycji

Promotor: dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

Recenzent: dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL

Jednostka zgłaszająca: Instytut Językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Szymon Łucyków, Udział studentów PWSZ w Tarnowie w życiu kulturalnym miasta

Promotor: prof. dr hab. Teresa Wilkoń

Recenzent: prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa

Jednostka zgłaszająca: Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 

Agnieszka Możejko, Warmia magiczna i groźna. Literackie reprezentacje przestrzeni warmińskiej w kontekście studiów postkolonialnych i nowego regionalizmu

Promotor: dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG

Recenzent: dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

 

Magdalena Krzyżanowska z d. Płotała, „Fragmenty dyskursu miłosnego”. O listach Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Dutka

Recenzent: dr hab. Grażyna Maroszczuk, prof. UŚ

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Marta Szpatowicz, Poetyka i pragmatyka „slashu”

Promotor: dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US

Recenzent: prof. dr hab. Inga Iwasiów

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Robert Wolak, Z perspektywy sceny – slam poetycki w Polsce

Promotor: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK

Recenzent: dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK

Jednostka zgłaszająca: Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Łukasz Damian Wróbel, Człowiek jako „homo victus” w uniwersum „weird fiction”

Promotor: prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka

Recenzent: dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS

Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2022, godz. 22:24 - Paulina Przepiórka