Rok I

 

Wykłady obowiązkowe

 

Logika

 

Ćwiczenia obowiązkowe

 

Logika

Kultura języka dla edytorów

Historia literatury (do oświecenia)

Analiza utworów literackich dla potrzeb edytorstwa

Gramatyka opisowa języka polskiego

Nauki pomocnicze edytorstwa naukowego

Redakcja typowej książki

Podstawy tekstologii i edytorstwa naukowego

 

Konwersatoria

 

Aplikacje użytkowe w pracy edytora

Podstawy pracy z komputerem

Język łaciński

Paleografia

 

Lektoraty

 

Język obcy nowożytny

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012, godz. 20:32 - Małgorzata Nowak-Barcińska