Efektywne zarządzanie karierą studentów, czyli system SiiCareer dla KUL

 

 

Zaledwie trzy miesiące trwało pełne wdrożenie systemu SiiCareer na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to nowatorskie rozwiązanie, przygotowane przez Sii w oparciu o Microsoft Dynamics 365 (CRM), pozwalające na optymalizację pracy Biura Karier lubelskiej Uczelni i procesów rekrutacyjnych przez nią realizowanych. SiiCareer powstało również z myślą o studentach oraz absolwentach stawiających pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy, uwzględniając ich potrzeby i wyzwania, które przed nimi stoją. Obecnie z systemu korzysta około 800 osób, a szacuje się, że liczba ta wzrośnie nawet do 1 500 w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

 

– Dzięki wdrożeniu rozwiązania SiiCareer Uczelnia ma szansę wspierać swoich studentów w rozwoju zawodowym już na starcie – mówi Piotr Żukowski, Dyrektor Business Unitu Public w Sii Polska. – Zintegrowany system, stworzony na bazie trzech komponentów, tj. Portalu Klienta, Portalu Pracodawcy oraz Nawigatora Karier, usprawnia poszczególne etapy poszukiwania zatrudnienia i selekcji kandydatów, jak również umożliwia weryfikację wiarygodności potencjalnego pracodawcy – dodaje Żukowski.

 

 

Narzędzie SiiCareer zapewnia nieograniczony dostęp do bazy danych integrowanej w czasie rzeczywistym. Znajdują się tu między innymi profile studentów, baza pracodawców, oferty pracy i kursów czy kalendarz wydarzeń Biura Karier. Doskonale sprawdza się funkcja automatycznego dopasowania kandydatów do ofert pracy na podstawie wskazywanych kryteriów. Poza tym, system oferuje bogaty zestaw dynamicznych raportów, a także automatycznych powiadomień i ankiet.

 

– Będąc prestiżowym ośrodkiem akademickim, niezmiennie od lat dbamy o utrzymanie najwyższych standardów kształcenia. Czujemy się odpowiedzialni za los naszych studentów i poprzez edukację chcemy ich realnie wspierać w wyborze optymalnej ścieżki kariery. Dlatego też zdecydowaliśmy się na inwestycję w platformę technologiczną Microsoft Dynamics 365, z której pomocą nawiązanie pierwszej współpracy i wybór jej formy nie stanowią najmniejszego problemu  stwierdza Marta Wziątek, Kierownik Projektu po stronie KUL. – Wdrożyliśmy SiiCareer, aby skrócić dystans między wchodzącym na rynek, często zagubionym pracownikiem a jego przyszłym pracodawcą. Ku naszemu zadowoleniu, system spotyka się z wyjątkowo pozytywnym odbiorem, a studenci już teraz nawiązują trwałe relacje zawodowe ­ podsumowuje Marta Wziątek.

 

Rozwiązanie zaproponowane przez Sii znajduje również zastosowanie w procesie konstruowania programów nauczania. Wykorzystanie funkcji kategoryzacji z uwzględnieniem danych zgromadzonych w systemie jest idealnym sposobem na dostosowanie proponowanych zajęć dydaktycznych do potrzeb ich odbiorców. Co więcej, wdrożony przez KUL system realizuje zadania związane bezpośrednio z obsługą administracyjną studentów oraz kadry naukowej, co uznawane jest przez pracowników Uniwersytetu za ogromne udogodnienie. Wspiera on także działania promocyjne poprzez wysyłanie mailingów do pracodawców oraz partnerów biznesowych.

 

Źródło: https://sii.pl/aktualnosci/najnowsze/efektywne-zarzadzanie-kariera-studentow-czyli-system-siicareer-dla-kul/

 

 
Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019, godz. 07:04 - Marta Szymańska-Jarosz