Tezy egzaminacyjne 2017/2018

 1. Główne założenia reformy programowej (2009) i reformy strukturalno-programowej (2017) – podobieństwa i różnice.
 2. Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w warsztacie nauczyciela polonisty na wszystkich etapach kształcenia (struktura i zawartość merytoryczna).
 3. Hierarchia dokumentów dydaktycznych w warsztacie nauczyciela polonisty.
 4. Wartości i wartościowanie w edukacji.
 5. Teksty literackie w kanonie lektur w podstawie programowej.
 6. Miejsce pozaliterackich tekstów kultury w podstawie programowej.
 7. Jak rozwiązać problem braku czytelnictwa we współczesnej szkole?
 8. Jakie mogą być strategie rozwoju czytelnictwa w szkole?
 9. Jaka jest rola podręcznika w procesie dydaktycznym?
 10. Aktywizujące i tradycyjne metody nauczania w procesie dydaktycznym.
 11. Jak uczyć pisania dłuższej wypowiedzi (creative writing)?
 12. Pisanie pracy jako proces dydaktyczny.
 13. Jak skonstruować program nauczania?
 14. Miejsce nauki o języku w procesie dydaktycznym.
 15. Operacje na tekście w kształceniu kompetencji komunikacyjnych.
 16. Co to jest świadomość językowa i jak można ją sprawdzać?
 17. Na czym polega sprawdzanie umiejętności komunikacyjnych na egzaminie ustnym?
 18. Modele szkolnej analizy tekstu literackiego.
 19. Analiza i interpretacja literatury w świetle metodologii post-strukturalnych.
 20. Jak „czytać” pozaliterackie teksty kultury z uczniami?
 21. Projekt edukacyjny w procesie dydaktycznym.
 22. Cyfryzacja w procesie edukacyjnym – zalety i wady.
 23. Jakie są kierunki rozwoju systemu egzaminowania?
 24. Ocenianie wewnętrze i zewnętrzne.
 25. Typy zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi) na egzaminie pisemnym.
 26. Typy zadań otwartych (rozszerzonej odpowiedzi) na egzaminie pisemnym.
 27. Kryteria oceny działań na lekcji języka polskiego.
 28. Kryteria oceny pracy pisemnej (analityczne i holistyczne).
 29. Jak diagnozować typy inteligencji i jak dobierać metody pracy dla ich przedstawicieli?
 30. Kim jest uczeń i kim jest nauczyciel w nowocześnie rozumianym procesie edukacyjnym?

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, godz. 13:46 - Agnieszka Karczewska