Ważne informacje dla studentów IV roku, kończących studia inżynierskie:

1) Zasady dyplomowania wg Zarządzenia Rektora KUL

2) Zasady edytorskie pracy dyplomowej

3) Wzór strony tytułowej pracy

4) Tezy do egzaminu - Inżynieria materiałowa

5) Tezy do egzaminu - inżynieria środowiska I stopnia

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020, godz. 13:17 - Małgorzata Wolak