Informacje o egzaminach Uniwersytetu w Perugii

 

Egzaminy CELI obejmują 6 poziomów znajomości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

CELI 1 – A2

Certyfikat CELI 1 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie A2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydaci przystępujący do egzaminu na poziome A2 potrafią w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie, pracy zawodowej, otoczeniu, a także o wydarzeniach mających miejsce w przeszłości.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części.

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  2h 30min.

 

Bibliografia:

D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, Come prepararsi all'esame del CELI 1 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello A2 - Italiano Generale, Guerra Edizioni, Perugia 2006.

 

CELI 2 – B1

Certyfikat CELI 2 jest dokumentem poświadczającym znajomość języka włoskiego na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat przystępujący do egzaminu potrafi reagować w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych, potrafi wymieniać informacje dotyczące codziennych sytuacji, jak również opowiadać o swoich przeżyciach, zainteresowaniach, planach i marzeniach;  potrafi rozmawiać o bieżących wydarzeniach, przedstawiając swoje stanowisko.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części. 

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  2h 35min.

 

Bibliografia:

 D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, Come prepararsi all'esame del CELI 2 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Livello B1 - Italiano Generale,  Guerra Edizioni, Perugia 2005.

 

CELI 3 – B2

Certyfikat CELI 3 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat przystępujący do egzaminu musi wykazać się znajomością języka, dzięki której jest w stanie porozumiewać się we Włoszech zarówno w podróży, jak również  w sytuacjach zawodowych. Kandydat  posiada umiejętności językowe umożliwiające swobodną komunikację również w kontekstach formalnych, w których wymagana jest znajomość  bardziej szczegółowej terminologii.

Kandydaci potrafią wypowiadać się dość biegle i spontanicznie na różne tematy, przedstawiając swoje poglądy wraz ze stosowną argumentacją.

Włoskie Ministerstwo Oświaty uznaje certyfikat CELI 3 za dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki na włoskich uczelniach wyższych. 

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części. 

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  3h 40min.

 

Bibliografia:

D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, Come prepararsi all'esame del CELI 3 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello B2 - Italiano Generale,  Guerra Edizioni, Perugia 2005.

 

CELI 4 – C1

Certyfikat CELI 4 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie C1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat przystępujący do egzaminu musi wykazać się biegłą znajomością języka włoskiego, umożliwiającą mu udział w kursach i szkoleniach również na poziomie uniwersyteckim; potrafi używać języka w kontekstach formalnych, a także wówczas, gdy wymagana jest znajomość języka specjalistycznego.

Na poziomie C1 kandydat porozumiewa się w sposób płynny i spontaniczny w sytuacjach zawodowych i kontaktach towarzyskich. 

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części. 

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  4h 45min.

 

Bibliografia:

D. Alessandroni, M.V. Marasco, T. Melani, R. Rondoni, Come prepararsi all'esame del CELI 4 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello C1 - Italiano Generale, Guerra Edizioni, Perugia 2008.

 

CELI 5 – C2

Certyfikat CELI 5 jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Kandydat przystępujący do egzaminu wykazuje się znajomością języka umożliwiającą swobodną komunikację w każdym kontekście sytuacyjnym formalnym i nieformalnym. Na poziomie C2 kandydaci potrafią porozumiewać się bez trudu oraz czynnie uczestniczyć w dyskusjach i niezależnie od poruszanej tematyki są w stanie wyrazić swoją opinię. Ponadto potrafią wyrazić i zrozumieć różne odcienie znaczeń w zależności od kontekstu.

 

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z czterech części. 

Część I: rozumienie tekstów pisanych

Część II: tworzenie tekstów pisanych

Część III: rozumienie tekstów mówionych

Część IV: tworzenie wypowiedzi ustnych

Całkowity czas egzaminu:  4h 45min.

 

Bibliografia:

M.V. Marasco, P. Ramaccioni, D.M.V. Rini, R. Rondoni, Come prepararsi all'esame del CELI 5 - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - Italiano Generale,  Guerra Edizioni, Perugia 2011.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2020, godz. 16:52 - Edyta Kociubińska