kalendarz

 

Poniżej zamieszczamy listy osób zdających egzaminy z języków obcych w dniach 15-19 czerwca 2019...

lista_egz_nowoz_czerwiec_2019_calosc

lista_egz_lacina_czerwiec_2019_calosc

 

*W celu szybkiego odnalezienia własnego numeru albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź).

 

Instrukcja dla uczestników egzaminów z języków nowożytnych oraz języka łacińskiego:

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 10 minut wcześniej  przed podaną salą.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać przybory do pisania.

 

Uwaga !!!

Wszelkie zmiany na listach egzaminacyjnych można zgłaszać osobiście w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do dnia 5 czerwca (środa) do godziny 12 00.

Po tym terminie żadne wnioski NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

 

Oceny zostaną wprowadzone do indeksów elektronicznych 26 czerwca 2019 r.

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 15:30 - Tomasz Flis