Aktualności / Wydarzenia

Eksperci Laboratorium Tutoringu z wizytą w USA

W dniach 19-28 maja 2023 Eksperci Laboratorium Tutoringu działającego w ramach Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL: prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, dr Klaudia Martynowska, dr Aleksandra Krauze-Kołodziej, dr hab. Artur Bartnik i dr Andrzej Gładysz wraz z przedstawicielem Centrum i pracownikiem Działu Kształcenia Pauliną Liszką, odbyli wizyty studyjne w Center for Teaching and Learning na Stanford University oraz Center for Teaching and Learning na University of California, Berkeley.
Podczas licznych spotkań nauczyciele akademiccy oraz kadra administracyjna KUL mieli okazję poznać nowoczesne metody dydaktyczne, w tym metody tutoringowe, stosowane przez oba uniwersytety.

Zapoznali się również z najnowszymi technologiami i sposobem ich wdrażania, a także mieli okazję porozmawiać ze studentami, którzy współpracują z CTL na Stanford University jako tutorzy dla swoich koleżanek i kolegów. Poznane sposoby implementowania metod tutoringowych z pewnością pozwolą na sprawne i skuteczne wdrażanie tutoringu na naszej Uczelni oraz wpłynął na rozwój Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL.
Szczególne podziękowania za życzliwe przyjęcie oraz owocne dyskusje należy skierować do dr Cassandry Horii - Prorektora ds. edukacji i Dyrektora CTL, dr Gloriany Trujillo - Dyrektora CTL na Stanford University, a także dr Jenae Cohn - Dyrektora CTL na University of California, Berkeley.
Zapraszamy nauczycieli akademickich zainteresowanych tutoringiem do kontaktu z Centrum Dydaktyki Akademickiej: cda@kul.pl
Wizyty studyjne są częścią projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).