Imię i nazwisko
Zainteresowania naukowe
Dziedziny eksperckie

  • prowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie chorób cywilizacyjnych, w tym związanych z cukrzycą, starzeniem i nowotworami
  • szybka diagnostyka i celowe terapie
  • poznawanie mechanizmu chorób, w tym rola glikacji i kinurelinacji
  • modyfikacja białek
  • powikłania cukrzycowe
  • choroby oczu
  • terapie celowane

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona