Ekumeniczny Lublin 2021

Debata rabinów

Debatą rabinów, w środę 24 lutego 2021 r., rozpocznie się kolejny rok programu „Ekumeniczny Lublin”, na który złoży się dziewięć spotkań międzyreligijnych i festiwal organowy. Jak wyjaśnia jeden z organizatorów wydarzenia prof. Sławomir Jacek Żurek - To i kolejne comiesięczne spotkania są formą przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu”, który odbędzie się w Jerozolimie 23-25 listopada 2021 r.

 

Na rozpoczęcie programu „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”, w Jesziwie Mędrów Lublina o godz. 18.00, zaplanowane zostało nabożeństwo międzyreligijne, a następnie debata „Dialog w judaizmie”, w której udział wezmą: naczelny rabin RP – Michael Schudrich, rabin z Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie – Stas Wojciechowicz oraz rabin Łodzi – Dawid Szychowski. Debatę poprowadzi prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL). Wydarzenie będzie transmitowane on-line.

 

Do udziału w kolejnych spotkaniach ekumenicznych zostali zaproszeni znani ludzie dialogu, m.in.: Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch, łaciński patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa, rabini Boaz Pash i Walter Homolka czy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec. Każdego miesiąca 2021 r. (z wyjątkiem lipca i sierpnia) odbywać się będą nabożeństwa ekumeniczne i towarzyszące im wydarzenie kulturalne, a w maju zaplanowany jest cykl cotygodniowych koncertów tworzących festiwal organowy „Ewangelicka 1”. W Program „Lublin Ekumeniczny” zaangażowane są Kościoły chrześcijańskie Lublina: Adwentystów Dnia Siódmego, Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Prawosławny, Rzymskokatolicki, Zielonoświątkowy oraz wspólnota ekumeniczna Chemin Neuf.

 

Lublin Ekumeniczny 2021

Całość będzie przygotowaniem do II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima – Lublin. Miasta dialogu 2021” (23-25 listopada 2021 Jerozolima, Watykańskie Centrum Notre Dame). Obrady będą odbywały się w Jerozolimie - najważniejszym miejscu dla wyznawców trzech religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, zamieszkanym przez przedstawicieli wielu kultur, religii i narodów, gdzie prowadzenie dialogu jest szczególnie ważne. Warto również przypomnieć, że ze względu na różnorodność religijną i kulturową, Lublin także nazywany był niegdyś Jerozolimą Królestwa Polskiego, stąd w programie znajdzie się miejsce na poruszenie tematyki współczesnego dialogu miast – Jerozolimy i Lublina. Kongres został objęty honorowym patronatem Greckiego Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy, Papieską Radę ds. Promocji Jedności Chrześcijan, Unię Utrechcką Kościołów Starokatolickich i Światową Radę Luterańską.

 

- „Kongres zostanie poświęcony odnowie fundamentów chrystianizmu – kwestii dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, wspólnym korzeniom wszystkich wyznawców, a także refleksji nad ekumenicznymi relacjami poszczególnych wspólnot chrześcijańskich, które narodziły się z wydarzeń mających miejsce w Jerozolimie prawie dwa tysiące lat temu. W kontekście szeroko pojętego dialogu, podejmiemy refleksję nad współczesną nauką i kulturą, dając przy tym okazję do namysłu nad różnymi wartościami, którym służy działalność artystyczna, naukowa i społeczna” – wyjaśnia prof. Żurek.

 

Pierwszy Kongres ekumeniczny odbył się w 2017 roku w Lublinie, pod hasłem: „Lublin miasto zgody religijnej (1317-2017)”. Był on okazją do upamiętnienia obecności na terenie Lubelszczyzny różnych tradycji chrześcijańskich i przypomnienia wielokulturowej tradycji Lublina, który od wieków miał ambicję, aby być miastem zgody religijnej. To tutaj podpisana została Unia Lubelska (1569), tworząca podwaliny Rzeczpospolitej wielu kultur, religii i narodów.

 

Udział KUL w programie „Ekumeniczny Lublin 2021” nie jest przypadkowy, badania ekumeniczne na uniwersytecie mają przedwojenną tradycję, a od niemal 40 lat aktywnie działa tu Instytut Ekumeniczny, formalnie powołany w 1983 r. z inicjatywy Episkopatu Polski, jako pierwsza tego typu jednostka w Polsce. Działalność instytutu obejmuje, obok badań naukowych nad aktualnymi wyznaniami chrześcijańskimi oraz nurtami ich teologicznego i eklezjalnego rozwoju, także podejmowanie inicjatyw na rzecz zbliżenia eklezjalnie podzielonych chrześcijan. Od 8 lat na KUL rozwija swoją działalność również Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej, jednostka o charakterze interdyscyplinarnym, która służy intensyfikacji międzynarodowego dialogu naukowego w zakresie badań nad dziejami i szeroko pojętą kulturą Żydów Europy Środkowej i Wschodniej. A w szerszym znaczeniu także promowaniu idei wzajemnego szacunku i porozumienia między narodami i religiami.

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021, godz. 11:53 - Katarzyna Bojko

Utworzenie: 2021-02-16