Zaproszenie na międzynarodowe seminarium


Uniwersytet Notre Dame

Uniwersytet w Ausburgu

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

oraz Zakład Kultury i Historii Żydów UMCS


mają zaszczyt zaprosić na
międzynarodowe seminarium

Interpretation and Renewal of Religious Traditions

w ramach V edycji programu:

Building for the Future: Jewish-Christian
Relations in a Cultural Contextseminarium odbędzie się w dniach
7-13.10.2007 r. w Lublinie
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym,
ul. Podwale 15


W konferencji wezmą udział studenci i doktoranci ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Izraela i z Polski. Zaproszenie kierowane jest do studentów i doktorantów różnych dyscyplin, którzy angażują się w dialog chrześcijańsko-żydowski, i którzy w ramach swojej działalności naukowej lub zainteresowań, zajmują się kulturą żydowską.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest znajomość języka angielskiego.
W ramach seminarium, organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne, wyżywienie, nocleg, oraz pokrywają wszystkie inne koszty, z wyjątkiem dojazdu, który pozostaje w gestii uczestników

Zgłoszenia należy kierować do Sławomira Jacka Żurka (zureks@kul.lublin.pl) lub

Agnieszki Atałap (atalap@tlen.pl)


 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30.04.2007 r.

Ilość miejsc ograniczona.

Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Pobierz

formularz.doc

 

 

 


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2007, godz. 18:00 - Aleksandra Dziak