dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL - Head

Contact:

- e-mail: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl

 

 

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

Contact:

- e-mail:

 

 

dr inż. Witold Adamowski

Contact:

- e-mail:

 

 

mgr inż. Ewa Hołota

Contact:

- e-mail:

 

 

mgr Robert Stachyra

Contact:

- e-mail: lambda@kul.pl