Ukazał się XVIII tom Encyklopedii Katolickiej (hasła: Serbowie – Szczepański).

Tom można nabyć w siedzibie Towarzystwa Naukowego KUL (cena 130 zł) lub zamówić (telefonicznie: 81 524 51 71, faxem: 81 524 31 77 lub przez e-mail: tnkul@kul.pl) wysyłkę za zaliczeniem pocztowym (cena + koszt wysyłki = 12 zł).

Sprzedaż Encyklopedii w siedzibie TN KUL prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


RADA NAUKOWA


Przewodniczący: 
Rektor KUL: ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Członkowie: 

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik - Biblistyka

dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL - Filozofia

dr hab. Henryk Wąsowicz , prof. KUL - Geografia historyczna

ks. dr hab. Anzelm Weiss, prof. KUL - Historia Kościoła

o. dr hab. Roland Prejs, prof. KUL - Historia zakonów

prof. dr hab. Józef Fert – Literatura

dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL - Nauki społeczne

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL - Prawo kościelne

ks. prof. dr hab. Henryk Zimoń - Religioznawstwo

dr hab. Ryszard Kasperowicz, prof. KUL - Sztuka religijna

ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź - Teologia systematyczna

ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. KUL - Teologia pastoralna i liturgika
Konsultanci:  prof. dr hab. Stanisław Dąbek, ks. bp prof. dr hab. Franciszek Andrzej Dziuba, ks. prof. dr hab. Leonard Górka, ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, ks. prof. dr hab. Józef Herbut, prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, prof. dr hab. Józef Japola, ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, ks. prof. dr hab. Stanisław Napiórkowski, ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki, ks. prof. dr hab. Marian Nowak, ks. dr hab. Jarosław Różański, ks. prof. dr hab. Marian Rusecki [†], ks. prof. dr hab. Antoni Tronina, ks. prof. dr hab. Mariusz Szram, ks. prof. dr hab. Stefan Szymik, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit, ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel, s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka


ZESPOŁ REDAKCYJNY


Redaktor naczelny:  dr Edward Gigilewicz 
Zespoły merytoryczno-leksykograficzne: 

Biblistyka: mgr lic. Barbara Szier-Kramarek

Filozofia: mgr Radosław Krajewski

Geografia historyczna: mgr Agnieska Bor, mgr Katarzyna Geryn, mgr lic. Bożena Modzelewska, mgr Anna Kołtunowska, mgr Ewelina Zarosa

Historia: o. dr Sławomir Brzozecki, mgr Maciej Dudek, ks. dr Stanisław Tylus

Filologia: mgr Antoni Bednarek, mgr Jolanta Koziej-Chołdzyńska, mgr Grzegorz Kramarek, dr Robert Sawa

Nauki społeczne: dr Tomasz Ożóg, ks. mgr Zbigniew Skwierczyński, dr Lucyna Cynarzewska-Wlaźlik

Prawo kościelne: mgr lic. Elżbieta Wilemska

Religioznawstwo: ks. dr Stanisław Józef Koza, dr Paweł Sokołowski

Sztuka religijna: mgr Beata Krasucka, dr Elżbieta Matyaszewska

Teologia systematyczna: dr Elżbieta Kasjaniuk, mgr lic. Edwin Wójcik, dr Piotr Królikowski, ks. dr Zbigniew Krzyszowski, mgr Małgorzata Pyzik-Turska

Teologia pastoralna i liturgika: ks. dr Mariusz Konieczny, ks. dr Eugeniusz Ziemann

Zespół  leksykograficzno-adiustacyjny: 

Zespół adiustacyjno-korektorski: mgr Maria Buchowska, dr Marzena Krupa (koordynator), mgr Joanna Kwiecień, mgr Monika Piech

Zespół bibliograficzny: mgr lic. Marek Robert Górniak, mgr Mirosław Fijołek (koordynator), mgr Paweł Komar, mgr Anna Kozak

Zespół kartoteki: mgr Jolanta Daraż, mgr Teresa Naumiuk, mgr Agnieszka Pokryszka, mgr Justyna Sałata (koordynator)

Sekretariat redakcji: mgr Katarzyna Płonkowska

Encyklopedia Katolicka powstaje w Instytucie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych Kościołów chrześcijańskich (szczególnie prawosławnego i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański wymiar kultury).

   O specyfice Encyklopedii Katolickiej decyduje szerokie uwzględnienie historii Kościoła katolickiego w Polsce oraz wkładu Kościoła i kultury polskiej w dzieje Kościoła powszechnego; istotną rolę odgrywają hasła z zakresu nauk społecznych, przedstawiane w ujęciu nauki społecznej Kościoła; szeroko reprezentowane są również hasła z dziedziny ekonomii.

 

Dotychczas ukazało się osiemnaście tomów:

Tom I: A i Ω-Baptyści,
ISBN 83-86668-01-6
1973; s. I-XVII + 1*-44* + kol. 1-1312, cena zł 32.-
Tom II: Bar-Centuriones,
ISBN 83-86668-02-4, 1976, s. I-VIII + kol. 1-1424, cena zł 32.-
Tom III:

Cenzor-Dobszewicz;
ISBN 83-86668-03-2, 1979, s. I-VIII + kol. 1-1408

----- Nakład t. III wyczerpany -----

Tom IV: Docent-Ezzo;
ISBN 83-86668-04-0, 1983, s. I-VIII + kol. 1-1486, cena zł 32.-
Tom V: Fabbri-Górzyński;
ISBN 83-86668-05-9, 1989, s. I-VIII + kol. 1-1392, cena zł 21.-
Tom VI: Graal-Ignorancja;
ISBN 83-86668-06-7, 1993, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 27.-
Tom VII: Ignoratio elenchi-Jędrzejów;
ISBN 83-86668-71-7, 1997, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 70.-
Tom VIII: Język-Kino;
ISBN 83-87703-87-7, 2000, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 85.-
Tom IX: Kinszasa-Krzymuska
ISBN 83-7306-068-5, 2002, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 95.-
Tom X: Krzyszkowski-Lozay
ISBN 83-7306-195-9, 2004, s. I-VIII + kol. 1-1424, cena zł 100.-
Tom XI: Lu An - "Maryawita"
ISBN 83-7306-300-5, 2006, s. I-VIII + kol. 1-1488, cena zł 105.-
Tom XII: Maryja - Modlitwa
ISBN 978-83-7306-390-7, 2008, s. I-VIII + kol. 1-1588, cena zł 115.-
Tom XIII: Modlitwa - Notyfikacja
ISBN 978-83-7306-443-0, 2009, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 115.-
Tom XIV

Nouet – Pastoralis officii

ISBN 978-83-7306-475-0, 2010, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 115.-

Tom XV

Pastoralna psychologia  - Porphyreon

ISBN 978-83-7306-518-0, 2011, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 115.-

Tom XVI

Porpora  - Reptowski

ISBN 978-83-7306-551-2, 2011, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 120.-

Tom XVII

Republika  - Serbia

ISBN 978-83-7306-551-2, 2012, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 120.-

Tom XVIII

Serbowie  - Szczepański

ISBN 978-83-7306-614-4, 2013, s. I-VIII + kol. 1-1456, cena zł 130.-

Wykaz skrótów cena zł 3.-

Adres Redakcji: ul. Chopina 27, 20-023 Lublin
tel. 0 81 445 31 90, fax 0 81 445 31 95
e-mail: ek@kul.pl


Oddajemy do rąk Czytelników tom XVIII Encyklopedii katolickiej, zawierający 1958 haseł (w tym 811 osobowych, 604 geograficzne, 543 rzeczowe) zrealizowanych przez 492 autorów. Najwięcej miejsca poświęcono wybitnym postaciom szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz przedstawicielom świata kultury i sztuki. Krzewienie ich dorobku i ukazywanie wpływu wywartego przez nich na dzieje religijne, społeczne, polityczne i kulturalne jest naszą podstawową misją Współcześnie zadanie to staje się tym ważniejsze, im częściej w środkach masowego przekazu wyrażane są opinie kontestujące zasadność czy przydatność badań humanistycznych.

 

Do podstawowych celów Encyklopedii katolickiej należy rejestracja osób i zagadnień o szczególnym znaczeniu dla życia religijnego, dlatego znalazły się tu liczne biogramy świętych (Sergiusz z RadoneżaSergiusz Wyznawca,Stanisław BiskupStanisław KazimierczykStanisław KostkaE. Stein,Szczepan Diakon),błogosławionych (B. StrzeleckiK. Sykulski) oraz sług Bożych (M.SinclaireR. SmolikowskiT. SpinelliR. SpiskeM.C. StaubL. Sturzo),ukazujące chrześcijański styl życia,wolny od wszelkiegostrachu,nacechowany szacunkiem wobec innych, skromnością i słusznością postępowania. Licznie reprezentowane są biogramy osób tworzących hierarchiczną strukturę Kościoła: papieży (SergiuszSewerynSoterStefanSykstus,Sylwester),patriarchów (SergiuszSewer z AntiochiiSofroniusz z JerozolimyStefan I Sidarouss),kardynałów (G. SiriJ. SlipyjJ.F. SpellmanA. Stepinac),arcybiskupów (W.H. SierakowskiS. SiestrzeńcewiczW. SkarszewskiJ.D. SolikowskiE. StablewskiJ. Stroba)i biskupów (W. SkomoruchaSz. SobalkowskiCz. SokołowskiK.I. SołtykE. SonikK.M. SplettO. SpülbeckH. StrąkowskiT. StrzempińskiW. SuszyńskiS. Sygnet). Ukazują one nie tylko osiągnięcia tych osób w zakresie organizacji życia kościelnego, ale również ich starania na rzecz rozwojuspołeczeństwa.

 

Zamieszczono także biogramy postaci istotnie wpływających na polityczne losy państw i narodów: władców(Serwiusz TuliuszStanisław August PoniatowskiStanisław LeszczyńskiStefan IStefan BatoryStefan Nemanicz),polityków (W. SikorskiA. SkrzyńskiW. SkrzyńskiJ.W. StalinS. StommaK. Studentowicz),działaczy społecznych (E. SkąpskiA.A. SkonieckiS. Stojałowski),a także bohaterów narodowych (I. SkorupkaH. Sucharski).

 

Kulturotwórcze zaangażowanie człowieka na gruncie literatury ukazano w biogramach pisarzy obcych (B.G. Shaw,A.I. SołżenicynA. Strindberg) i polskich (M. Sęp-SzarzyńskiH. SienkiewiczW. SieroszewskiA. SłonimskiJ. SłowackiE. StachuraL. StaffW. SyrokomlaJ.J. Szczepański). Poza częścią faktograficzną obejmują one także analizy ważniejszych utworów. W obszarze sztuki warto zwrócić uwagę na biogramy architektów (S. SierakowskiS. SolskiO. SosnowskiA. SpezzaT. Stryjeński),kompozytorów (Cde SermisyK. SerockiJ. SibeliusB. SmetanaD. StachowiczI.F StrawińskiM. SurzyńskiS.S. Szarzyński),malarzy (H. SiemiradzkiL. SignorelliJ. SimmlerW. SkoczylasF. SmuglewiczR. StachiewiczS. StroińskiJ. Styka) i rzeźbiarzy (F. SolariW. Stwosz),syntetyzujące ich dorobek artystyczny.

 

Problematykę rozważaną na przestrzeni wieków w humanistyce ukazują zwłaszcza biogramy filozofów (Siger z BrabancjiP. SkargaSokratesW.S. SołowjowH. SpencerSpeuzypB. SpinozaT. StyczeńS. Swieżawski),teologów (M ServetN. SöderblomPh.J. SpenerStanisław ze SkarbimierzaStanisław ze ZnojmaF. StankarF. Suarez) czy biblistów (R. StachL. StachowiakJ. StępieńS. Styś),podejmujących szczegółowe badania zwłaszcza nad słowem BożymStarym Testamentem i synoptycznymi Ewangeliami. W bliskiej korelacji z tym obszarem badawczym pozostają osiągnięcia filologów (T. SinkoI. SławińskaE. StanulaB. Sychta) oraz historyków, zarówno starożytnych, kładących podwaliny pod tę dyscyplinę nauki (Sokrates ScholastykSozomenSwetoniusz,Symeon Metafrastes),jak i badaczy naszych dziejów ojczystych (K.E. SieniawskiT. SilnickiW. SmolarkiewiczS. SmolkaJ. Swastek). Na szpaltach Encyklopedii znalazły się także opracowania dotyczące osób podejmujących badania z zakresu chemii (M.Skłodowska-Curie),ekonomii (A. Smith),matematyki (W. SierpińskiK. Sikorski)i psychologii (B.F. SkinnerW. SternJ. Strojnowski).

 

Dzieje zbiorowości ludzkich dokumentują opracowania poświęcone państwom (SłowacjaStany Zjednoczone,Syria),ważniejszym centrom życia religijnego (SeretSeulSewillaSisSolesmesSpiraSplitStamsStudios,Szczecin) orazjednostkom administracji kościelnej (siedlecka diecezjaszczecińsko-kamieńska diecezja).

 

Problematykę humanistyczną w jej interdyscyplinarnych powiązaniach prezentują liczne hasła rzeczowe z zakresu teologii (soteriologiasoteriologizmspekulatywna teologiaspołeczna teologiasprawiedliwość Bożastworzenie,StwórcasumienieSyn Bożysystematyczna teologiaszatan)i filozofii (spójnośćsprawczośćsprawdzalność,sprzeczność).Wyniki tych badań, wsparte osiągnięciami socjologii,odwołującej się do społecznej doktryny katolickiej ispołecznej myśli katolickiej,mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania wszystkich struktur społecznych,z poszanowaniem zasad solidarności i sprawiedliwości.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2013, godz. 09:28 - Stanisław Sarek