Еней був парубок моторний / Eneasz rzutkim był młodzianem

 

22 kwietnia 2008 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyło się spotkanie poświęcone publikacji Eneidy Iwana Kotlarewskiego w tłumaczeniu Piotra Kuprysia.

            Pierwszy pełny przekład poematu Iwana Kotlarewskiego z języka ukraińskiego na język polski dokonany przez lubelskiego poetę i tłumacza, Piotra Kuprysia ukazał się 6 lat po jego śmierci dzięki staraniom przyjaciół i współpracowników.

            Zaproszeni na spotkanie goście, wchodzący w skład zespołu wydawniczego, w swoich wystąpieniach spróbowali nakreślić niejako pełny obraz owego przedsięwzięcia, omawiając na wstępie znaczenie poematu Kotlarewskiego dla dalszego rozwoju kultury ukraińskiej (prof. Michał Łesiów - UMCS, KUL), by na tym tle zaprezentować sylwetkę Piotra Kuprysia jako tłumacza i jako człowieka (prof. Józef Kołodziej - Uniwersytet Przyrodniczy) oraz by w końcu opowiedzieć o procesie realizacji pomysłu wydania tomu twórczości przekładowej przyjaciela (prof. Eugeniusz Krasowski - Uniwersytet Przyrodniczy).

            Część oficjalna programu była poprzedzona występem artystycznym przygotowanym przez studentów II roku (Tomasz Bylina i Przemysław Piaseczny) oraz III roku (Anna Pliszka i Dorota Szabarkiewicz) grupy ukraińskiej IFS KUL pod opieką dra Lubomyra Puszaka. Studenci zaprezentowali fragmenty tłumaczenia Piotra Kuprysia w zestawieniu z odpowiednimi fragmentami oryginału.

            Częścią wieńczącą spotkanie poświęcone Eneidzie była projekcja filmu animowanego produkcji ukraińskiej, osnutego na motywach poematu Kotlarewskiego.

 

Zobacz fotogalerię

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2008, godz. 00:36 - Monika Grygiel