Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza na debatę publiczną:

Energia jądrowa i energie alternatywne, mity i rzeczywistość

która odbędzie się w Warszawie,
26 kwietnia 2010
w 24. rocznicę katastrofy w Czarnobylu.


Debata odbędzie się w Centrum Kultury „Nowy Wspaniały Świat”, ul. Nowy Świat 63, Warszawa, w godz. 10.45 - 16.00.

Co wiemy dzisiaj o energii jądrowej? Czy decyzje polityczne uwzględniają ryzyko i koszty? Czego nauczył nas Czarnobyl? Czy społeczeństwo ma szansę, by się wypowiedzieć? Czy mamy dostęp do rzetelnych informacji? Czy są lepsze sposoby walki ze zmianami klimatu? Komu atom się opłaca?

Na te i inne pytania odpowiadać będą eksperci polscy i goście z Białorusi (z regionu Mohylewa, drugiego najbardziej dotkniętego skutkami katastrofy).

Program:
 
10.45  Rejestracja uczestników

11.00  Wprowadzenie, przedstawienie prelegentów

11.15  Ocena wpływu na środowisko, bezpieczeństwo oraz
efektywność klimatyczną, energetyczną i społeczną budowy elektrowni atomowych
Radosław Gawlik, polityk, ekolog, były wiceminister środowiska

12.00  Wystąpienia gości z Białorusi
Konsekwencje radiologiczne katastrofy w Czarnobylu i bezpieczeństwo na zakażonych obszarach
Siarhei Lazarevich, Instytut Radiologii w Mohylewie, kierownik laboratorium ds. rolnictwa
          Czarnobyl i zdrowie
Siarhei Kuntsevich, doktor medycyny, wykładowca uniwersytecki, prezes stowarzyszenia „Lekarze dla środowiska”
Pytania i odpowiedzi
 
13.30  Przerwa kawowa, poczęstunek

14.00  Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 r.
jako przykład innego podejścia do przygotowania dokumentów strategicznych
dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

15.00  Prawdziwe koszty energetyki jądrowej
prof. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, członek Europejskiego Instytutu Energii (European Energy Institute)
 
16.00  Dyskusja, podsumowanie, zakończenie
 
Debatę organizuje Społeczny Instytut Ekologiczny w ramach projektu „Promocja udziału społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu decyzji dotyczących rozwoju energetyki jądrowej poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Polską i Białorusią” finansowanego z grantu programu Wschód-Wschód Partnerstwo Ponad Granicami Fundacji im. St. Batorego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy debaty proszą o wcześniejsze zgłaszanie udziału na adres e-mail:
biuro@sie.org.pl, lub telefonicznie: 22 668 97 92, 0 605 064 613

Więcej informacji: www.sie.org.pl
Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010, godz. 16:53 - Weronika Goraj