Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia
znajdują się na stronie: www.kul.pl/erasmus

 

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest dr hab. Monika Walczak, Prodziekan Wydziału Filozofii; natomiast Koordynatorem Instytutowym jest
ks. dr Dariusz Dąbek z Katedry Filozofii Kosmologii

 

 

Zestawienie punktów ECTS,
które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych

podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r.
w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2014, godz. 12:42 - Andrzej Zykubek