erasmus-plus

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL; natomiast Koordynatorem Instytutowym jest dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL.

 

Zestawienie punktów ECTS, które student powinien uzyskać na zajęciach obowiązkowych bądź podstawowych (podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 7 uchwały Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych) w załączeniu: 

  1. Minima programowe - Administracja I stopnia (studia stacjonarne)
  2. Minima programowe - Administracja II stopnia (studia stacjonarne)
Autor: Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2018, godz. 13:15 - Patryk Ochwat