Przypominamy, że nabór na wyjazdy zagraniczne na studia (na II semestr 2017/2018) i praktyki zagraniczne (cały rok) trwa do 30 czerwca 2017.


13 czerwca (wtorek) o godz. 12.00 w CTW-102 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące wyjazdów Erasmus+.

Do tego czasu należy złożyć wnioski w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych - pokój GG 202 i GG 203.

Wymagana średnia ze studiów to tylko 3,5.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron:
https://www.kul.pl/Erasmus_studia oraz https://www.kul.pl/Erasmus_praktyki i zapoznania się z zasadami rekrutacji na wyjazdy.

 

 Podczas odbywanych studiów prawniczych studenci mają możliwość odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych. Obecnie na kierunku prawo istnieje możliwość wyjazdu do ok. 35 uczelni zagranicznych.

 

Zajęcia na uczelni zagranicznej są zaliczone na poczet wykładów kluczowych
i fakultatywnych; a wyjątkowo także na poczet przedmiotów obowiązkowych na kierunku prawo.

 

 

Wykaz aktualnych umów dla prawa: wykaz

W wykazie umów można zapoznać się z wymaganym językiem na danej uczelni oraz znaleźć strony internetowe uczelni.

 

Do najchętniej odwiedzanych uczelni wśród studentów prawa należą:

Masaryk University in Brno: http://www.muni.cz

Katholieke Universiteit Leuven: http://www.kuleuven.be

Universität Konstanz: http://www.uni-konstanz.de/

Comenius University in Bratislava: http://www.uniba.sk

Ankara University: http://www.ankara.edu.tr

Libera Universita Maria SS Assunta: http://www.lumsa.it

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Martir": http://www.ucv.es

 

Wśród nowych kierunków współpracy można zauważyć:

University of Eastern Finland:www.uef.fi

Transnationale Universiteit Limburg (Hasselt University): http://www.uhasselt.be/exchange

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI: http://www.unibuc.ro

Najwięcej umów jest podpisanych z ośrodkami hiszpańskimi.

 

Studenci mają również możliwość odbycia praktyki zagranicznej.  Mogą ją odbyć także w takich państwach jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Irlandia. Nie są tu ograniczeni umowami ww.

Studenci prawa mogą wyjechać na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

Studenci mają również możliwość odbycia praktyki jako absolwenci, nawet do 12 miesięcy, jeśli na piątym roku studiów będą aplikować o wyjazd.

 

Stypendia wahają się w granicach 350 Euro - 500 Euro w zależności od państwa, do którego studenci się udają.

 

Punkty ECTS uzyskane w ramach programu Erasmus plus nie są zaliczane do nadwyżki punktów na uczelni macierzystej. Oznacza to, że student za te punkty nie ponosi żadnych kosztów.

Program studiów w uczelni zagranicznej ustalany jest w porozumieniu z koordynatorem instytutowym i zatwierdzany przez koordynatora wydziałowego.

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL; natomiast Koordynatorem Instytutowym dla Prawa jest dr Kinga Stasiak: kstasiak@kul.pl. 

 

 

 

Sekcja obsługi wymian międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2017, godz. 10:58 - Kinga Stasiak