VII AUBG Erasmus Teaching and Training Week

W dniach 8 – 12 kwietnia 2019 roku uczestniczyłam w VII Erasmus Teaching and Training Week  w ramach staff mobility for training Erasmus+.

Uczelnią goszczącą był Amerykański Uniwersytet w Bułgarii. AUBG powstał w 1991 roku, zaraz po upadku socjalizmu w Europie, w Blagoevgradzie, niewielkim mieście oddalonym o 100 km od stolicy Bułgarii. AUBG oferuje wysokiej jakości amerykańską edukację w języku angielskim, a studenci otrzymują zarówno dyplom amerykański, jak i europejski. Dzięki wszechstronnemu i elastycznemu programowi nauczania AUBG przygotowuje młodych ludzi do kariery jutra. Na Uniwersytecie kształci się około 1 100 studentów z ponad 35 krajów (w tym około 30 % z USA i 50 % z Bułgarii) oraz pracuje ponad 70 nauczycieli akademickich z 20 krajów. AUBG jest niekwestionowanym liderem edukacji według krajowego rankingu uniwersytetów, a absolwenci AUBG osiągają 99,8% wskaźnik zatrudnienia.

a9_1

VII AUBG Erasmus Teaching and Training Week odbył się zgodnie z założeniem, że pomyślna współpraca opiera się na indywidualnych spotkaniach i wymianie pomysłów i doświadczeń. W Erasmus Week wzięło udział 44 osób z 15 państw: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Grecji, Turcji, Słowenii, Czech, Polski, Litwy, Łotwy i Bułgarii.

Zajęcia w międzynarodowym tygodniu były bardzo intensywne. Zainaugurował je Prezydent AUBG Dr Sullivan, następnie poszczególni uczestnicy  przedstawiali się i prezentowali przywiezione tradycyjne potrawy  kuchni narodowej. Kolejnego dnia każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia swojej Uczelni, podzielenia się informacjami i prezentacji materiałów promocyjnych.  Był czas na indywidualne rozmowy, poznanie różnorodności systemów kształcenia, przyjętych rozwiązań edukacyjnych i dydaktycznych, wymianę doświadczeń i  dobrych praktyk.  

a4

W trakcie pobytu poznaliśmy Amerykański Uniwersytet w Bułgarii. Zwiedziliśmy nowoczesny kampus uniwersytecki w Blagoevgradzie - Skaptopara Student Complex, który pozwala studentom mieszkać, studiować i bawić się w tym samym miejscu. Mieliśmy również okazję poznać AUBG Library - bibliotekę znakomicie zorganizowaną, o bogatych zasobach księgozbiorów.  Zaprezentowany został realizowany na Uniwersyteckie program Erasmus+, sukcesy chóru akademickiego, działalność samorządu studenckiego, jak również licznych kół i klubów studenckich. Uczestniczyłam również w indywidualnych spotkaniach – do wyboru były spotkania z pracownikami różnych działów, ja wybrałam Student Service. Dział ten obejmuje bardzo szeroki zakres działań: od optymalizacji wyborów ścieżki dydaktycznej, poprzez aktywizację życia studenckiego, kulturalnego i sportowego po zapewnienie warunków bytowych. Szczególny nacisk położony jest na zachęcanie studentów do udziału w życiu Uniwersytetu, pracach w samorządzie studenckim, klubach sportowych, kołach zainteresowań, udział w wydarzeniach i zajęciach. Szczególna uwaga Student Service zwrócona jest na kształtowanie u studentów postawy odpowiedzialności za swój rozwój i karierę. Życie studenckie to nie tylko zabawa, ale przy okazji budowanie podstawowych cech, takich jak umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, podejmowanie inicjatywy i wychodzenie poza strefę komfortu. Spotkanie przerodziło się w żywą dyskusję, co sprzyjało wzajemnemu inspirowaniu się, wymianie wiedzy i wypracowaniu rozwiązań, możliwych do zaimplementowania w swoim otoczeniu.

a3

Niezwykle ciekawa była dla mnie możliwość uczestniczenia w Honors Convocation – corocznej uroczystości, na której absolwenci są wyróżniani za osiągnięcia. Wyróżnieni zostali studenci, którzy osiągnęli najwyższą średnia ocen, przyznane zostały nagrody za wybitne osiągnięcia na danym kierunku studiów, w konkretnych dziedzinach, konkursach; przyznane zostały różnorodne stypendia. W ramach wyboru samych studentów przyznawane były nagrody „peer counselor” (doradca rówieśniczy), „student advisor” (doradca studentów), „subject tutor” (nauczyciel przedmiotu). Rada Wydziału wybierała najlepszą pracę licencjacką oraz wyróżniała pracownika za przeprowadzenie najlepszych badań. Najwyższym wyróżnieniem jest  Prezydencki Medal AUBG dla absolwenta o wybitnym potencjale akademickim, za szczególne zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne i za odpowiedzialność społeczną. Nagrodzony otrzymuje list rekomendacyjny od Prezydenta AUBG.

a6

Wartością dodaną uczestnictwa w Erasmus Week była możliwość poznania kultury i języka bułgarskiego, uczestnictwa w warsztatach o tradycji bułgarskiej w Gorno Draglishte, zwiedzenia XVII – wiecznego kościoła św. Teodora w Dobarsko oraz słynnego klasztoru prawosławnego Rila Monastery.

a5

Udział w Międzynarodowym Tygodniu w AUBG był znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami innych uczelni. Był okazją do zyskania inspiracji, a także licznych refleksji, m.in. takich, że niezależnie od uwarunkowań geograficznych pracownicy Uniwersytetów borykają się z podobnymi wyzwaniami. Udział w wyjeździe szkoleniowym w sposób oczywisty przyczynił się także do podniesienia kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

a8

 

Więcej [+]

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 15:30 - Małgorzata Wolak