:: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych ::

- Erasmus + -

 

 

Wsród możliwości rozwoju swoich umiejętności, studenci Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych  mogą korzystać z oferty wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

 

     Aktualnie studentom  oferowane są wyjazdy na:

 

 

 

 

     Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów na stypendia znajdują się na stronie:

www.kul.pl/erasmus

 

 

 

Koordynatorem Wydziałowym Programu Erasmus jest prof. dr hab. Marek Pawlak - Prodziekan ds. Nauki i Kontaktów Zagranicznych;

 

Koordynatorem Instytutowym jest dr Tomasz Stępniewski  z Katedry Studiów Wschodnich

 

   

 

Zestawienie punktów ECTS, które student winien uzyskać na zajęciach obowiązkowych lub podstawowych (podstawa prawna: uchwała Senatu KUL z dn. 31 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych programowych § 17 ust. 1 pkt 7) znajduje się

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2014, godz. 10:36 - Barbara Lendzion-Tokarska