Część pisemna odbywać się będzie w godz. 11.00-14.00 i będzie mieć miejsce w sali 114 CTW (I piętro) w budynku Centrum Transferu Wiedzy (wejście od ul. Łopacińskiego, budynek prostopadły do ul. Łopacińskiego).

 

Część ustna rozpocznie się o godz. 14.30 i odbywać się będzie w Gmachu Głównym KUL w Instytucie Filologii Romańskiej w salach 345 oraz 411 (III piętro).

 

Przypominamy o obowiązku wypełnienia przez Uczestników OJF oświadczeń dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik_OJF) i dostarczenia ich w dniu zawodów do organizatorów etapu okręgowego.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 21:26 - Edyta Kociubińska