Etap okręgowy Olimpady Języka Łacińskiego

wspólczesny widok KoloseumKUL jest jednym z kilku polskich uniwersytetów, które prowadzą studia z filologii klasycznej. Nic więc dziwnego, że pracownicy uniwersytetu od wielu lat są zaangażowani w organizację Olimpiady Języka Łacińskiego, która w tym roku odbywa się już po raz trzydziesty dziewiąty. 21-22 stycznia 2021 r. odbędzie się II etap Olimpiady. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa będzie przebiegał zdalnie. Weźmie w nim udział 6 uczniów z liceów ogólnokształcących woj. lubelskiego.

 

Podczas pierwszego dnia eliminacji konkursowych uczniowie będą dokonywali tłumaczenia tekstu łacińskiego oraz rozwiążą test gramatyczny. Ci, którzy uzyskają odpowiednią liczbę punktów, w kolejnym dniu będą odpowiadali na wylosowane 3 pytania z zestawu przygotowanego przez Komitet Główny OJŁ oraz na 2 pytania z lektury dodatkowej, które corocznie przygotowuje Komitet Okręgowy OJŁ. Dotyczą one tematów związanych z  historią, literaturą i kulturą antycznej Grecji i Rzymu. Należy dodać, że KO OJŁ od 31 lat ma swoją siedzibę na KUL. W skład jury wchodzą: mgr Alicja Narecka - przewodnicząca, mgr Anna Kałabun, mgr Edyta Michałek i dr Helena Błazińska - sekretarz. 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2021, godz. 11:46 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2021-01-21