Eugeniusz Hyz - broker innowacji w Dziale Komercjalizacji Wiedzy KUL, ekspert w obszarze transferu technologii, komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz zarządzania innowacjami.
W latach 2018-2019 prowadzący kompletny monitoring projektu "Inkubator Innowacyjności Plus”. W latach 2013-2017 osobiście odpowiedzialny za nadzór nad programem ratunkowym projektu inwestycyjnego (tzw. "twardego") "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL".
Do 2012 roku pracował na różnych stanowiskach w ramach grupy kapitałowej firmy PZL-Świdnik S.A. w tym bogate doświadczenie w zakładaniu i kierowaniu spółkami-córkami, w realizacji dużych, przemysłowych projektów inwestycyjnych. Przez 9 lat kierował zespołem handlowców zajmujących się kontraktami międzynarodowymi.


Koordynuje działania komercjalizacyjne w zakresie dyscyplin:

  • nauki biologiczne,
  • inżynieria materiałowa,
  • nauki chemiczne,
  • teologia.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Transferu Wiedzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biuro CTW-15

e-mail: eugeniuszhyz1@kul.pl

tel. tel. 81 454 56 87

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2020, godz. 14:45 - Dorota Prokopiak