Fot. Vako Karchava

W dniach 20-21 maja 2016 r. reprezentacja Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL” odwiedziła Parlament Europejski w Strasburgu z okazji European Youth Event 2016. Motywem przewodnim drugiej edycji tego wydarzenia była wymiana doświadczeń i propozycji z europejskimi decydentami pod hasłem „Razem możemy dokonać zmian”. Młodzi ludzie z całej Europy mieli okazję złożenia swoich propozycji na rozwiązanie ważnych problemów Unii Europejskiej w formie papierowej w specjalnie przygotowanych urnach oraz elektronicznie – poprzez specjalnie przygotowaną na tę okazję aplikacji. Ponadto, podczas licznych sesji i warsztatów w budynku Parlamentu Europejskiego istniała możliwość zgłoszenia swoich komentarzy i propozycji, które następnie były omawiane przez ekspertów oraz polityków. Raport zawierający wszystkie zebrane podczas imprezy propozycje młodych Europejczyków zostanie przekazany Posłom do Parlamentu Europejskiego i oddany pod dyskusję w komisjach parlamentarnych jesienią tego roku. European Youth Event towarzyszyły także liczne imprezy kulturalne (koncerty, gry itp.). Zainteresowanie było ogromne, liczba wszystkich zarejestrowanych uczestników grup młodzieżowych i studenckich osiągnęła ponad 7,500.

 

 

Wszystkie wydarzenia dotyczyły pięciu tematów przewodnich:

 

  • Wojna i Pokój: perspektywy dla pokojowej planety;
  • Bierność czy Uczestnictwo: agenda dla aktywnej demokracji;
  • Wykluczenie czy Dostęp: rozprawa z bezrobociem młodzieży;
  • Stagnacja czy Innowacja: świat pracy jutra;
  • Upadek czy Sukces: nowe drogi zrównoważonej Europy.

 

 Z powodu ogromnego zainteresowania każdy uczestnik mógł uczestniczyć w wybranych debatach – studenci naszego Koła Naukowego uczestniczyli w panelach związanych z bezrobociem wśród młodzieży, a także innowacji. Pierwszy panel, w którym wzięliśmy udział nosił tytuł „Skills gap: Bridge over troubled water” i dotyczył luki jaka istnieje pomiędzy kwalifikacjami młodych ludzi do pracy a wymaganiami stawianymi na dzisiejszym rynku pracy. Spotkanie miało interaktywny przebieg, w trakcie którego uczestnicy mogli udzielić odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na pytanie „czy myślisz, że nabyłeś wystarczające kwalifikacje w szkole czy na uczelni potrzebne na rynku pracy?” -  zdecydowana większość odpowiedziała, że zdobyła pewne kwalifikacje ale większość z nich nabyła w praktyce, odbywając  praktyki czy pracując. Podkreślano szczególną rolę w uświadamianiu młodym ludziom jak ważne są wszelkiego rodzaju praktyki czy wolontariat, nawet jeśli bezpłatne to budują nasze CV i podnoszą szanse na rynku pracy, nie wszyscy tylko zdają sobie z tego sprawę. Co prawda w niektórych państwach UE pracodawcy ciągle nie do końca rozumieją wartości jaką niesie za sobą odbycie wolontariatu, lecz przeświadczenie te zanika bardzo szybko i jest już ledwo zauważalne na poziomie Unii. Jedno jest pewne, potrzeba akcji informacyjnych w tym zakresie zarówno dla młodych ludzi jak i pracodawców – by uświadomić studentom, że studia jedynie dla studiowania to strata czasu, a pracodawcom, że wolontariat jest takim samym doświadczeniem zawodowym jak regularna praca. Dokładnie taką konkluzją zakończono wyżej omawiane obrady. W spotkaniu uczestniczyła Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.  

 Kolejną i najważniejsza dla nas sesja także dotyczyła bezrobocia młodych. Była dla nas najważniejsza nie tylko z powodu tematyki ale także sali, w której wszystko się odbywało –bowiem mieliśmy niezwykłą okazję zasiadać w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, dokładnie w tych samych ławach, w których na co dzień zasiadają Europarlamentarzyści! Spotkanie zatytułowano przewrotnie „Youth Unemployment: Down to zero?” – chodziło tutaj o poszukanie rozwiązania na bezrobocie młodzieży, motywem przewodnim było pytanie „jak możemy zmniejszyć poziom bezrobocia wśród młodzieży do poziomu bliskiemu zeru w ciągu 10 lat?”. Wśród panelistów znaleźli się młodzi aktywiści, natomiast instytucje UE reprezentowali Marianne Thyssen (wspomniana wyżej) oraz Andrey Novakov, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Rozpoczęliśmy od prezentacji pomysłów przez prelegentów, następnie przyszedł czas na propozycje z sali, które były później komentowane przez prowadzących spotkanie. Jednak zanim na dobre  rozpoczęło się samo spotkanie zostaliśmy przeszkoleni z działania mechanizmu głosowania w Parlamencie Europejskim, mając niezwykłą okazję by wziąć udział w symulacji głosowania. Przedstawione pod głosowanie pytanie było dość oczywiste i brzmiało: „czy Unia Europejska powinna bardziej wspierać młodych na starcie na rynku pracy?” – tylko nieliczni przycisnęli czerwony przycisk oznaczający „nie”.

 

Ostatnia sesja, w której mieliśmy okazję uczestniczyć nosiła tytuł „Science or fiction: Will robots rise to power?” i miała na celu dyskusję o przyszłości robotyki i super-komputerów. Jedno z najważniejszych pytań postawionych na samym początku spotkania brzmiało: „czy roboty kiedykolwiek będą w stanie zagrozić ludzkości?”. Eksperci stwierdzili, iż zawsze będziemy mieli wszystko pod kontrolą, ponieważ to ludzie muszą najpierw zaprogramować roboty do pracy. Dyskutowano także nad tym, czy roboty jako super-inteligentne komputery będą w stanie zabrać pracę ludziom. Jeżeli chodzi o miejsca pracy to wdrożenie nowych technologii z pewnością przyczyni się do zanikania niektórych zawodów. Jednakże, jak wyjaśnili eksperci, zmiana technologiczna zawsze pociąga za sobą takie konsekwencje. Nie oznacza to jednak katastrofy na rynku pracy. W miejsce dobrze wszystkim znanych profesji wejdą inne, takie, o których teraz nawet nie jesteśmy w stanie napisać. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm zajmujących się robotyką, oraz Gianfranco Visentin, Kierownik Sekcji Automatyki i Robotyki w Europejskiej Agencji Kosmicznej.  

 

Podsumowując, udział w European Youth Event 2016 był dla nas niezwykłym doświadczeniem. Mogliśmy zobaczyć jak działa Parlament Europejski, lecz przede wszystkim spotkać ludzi z całej Europy i wysłuchać ich punktu widzenia. Z pewnością nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. Wyjazd do Strasburga z pewnością uświadomił nam, iż praca w instytucjach Unii Europejskiej nie jest wcale tak odległa, jak można by to sobie wyobrażać. Dla takich wydarzeń warto studiować Europeistykę!

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowała 10-osobowa grupa studentów Europeistyki w składzie: Kamil Augustyniak, Izabela Czarnowska, Zuzanna Gojska, Kinga Hodór, Valerian Karchava,  Elżbieta Kozak, Vitalii Makhanets, Ernest Michałowski, Halina Wrona oraz Emil Wojtaluk.

 

 

Składamy serdecznie podziękowania na ręce Prorektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Pani Profesor Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej oraz Pana Profesora Krzysztofa Nareckiego, bez których wsparcia to wszystko o czym piszemy nie byłoby możliwe.

 

Relacja w języku angielskim dostępna jest na blogu studentów European Studies EUROpens BLOG, którego reprezentanci są także członkami naszego Koła Naukowego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią zdjęć. Autorem fotorelacji jest Vako Karchava.

 

Więcej [+]

Autor: Emil Wojtaluk
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2016, godz. 17:24 - Emil Wojtaluk