EUROPEISTYKA

 studia I stopnia

 

Europeistyka na KUL to studia interdyscyplinarne, rozwijające zainteresowania związane z historią i kulturą Europy oraz umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE.

 

Dzięki zorganizowaniu studiów z europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, absolwenci kierunku swobodnie poruszają się w obszarach podlegających europejskim regulacjom prawnym. Dzięki temu są specjalistami w zakresie spraw europejskich oraz nabędą umiejętności niezbędne na unijnym rynku pracy.

 

Studia europeistyczne umożliwiają nie tylko nabycie wiedzy teoretycznej, ale uzupełniają ją bardzo ważnymi umiejętnościami praktycznymi.

 

Zakończenie studiów europeistycznych na poziomie licencjackim na KUL-u uprawnia do kontynuowania studiów magisterskich w Polsce i za granicą.

 

 

 

ZOBACZ PROGRAM NA KIERUNKU EUROPEISTYKA...

 

 

 

APLIKUJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

-> SERWIS REKRUTACYJNY

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016, godz. 21:26 - Paweł Wojtasik